Show simple item record

dc.contributor.authorElevli, Murat
dc.contributor.authorSöker, Murat
dc.contributor.authorAktan, İbrahim H.
dc.contributor.authorGünbey, Sacit
dc.contributor.authorHaspolat, Yusuf Kenan
dc.contributor.authorTaş, M. Ali
dc.date.accessioned2021-10-20T11:28:11Z
dc.date.available2021-10-20T11:28:11Z
dc.date.issued1998en_US
dc.identifier.citationElevli, M., Söker, M., Aktan, İ. H., Günbey, S., Haspolat, Y. K., Taş, M. A. ve diğerleri. (1998). Down sendromunda troid fonksiyonları. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 61(4), 480-484.en_US
dc.identifier.issn0301-7362
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/7923
dc.description.abstractDicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğine Ocak 1992-Aralık 1993 tarihleri arasında başvuran ve kromozom analizi sonucu Trizomi 21 tanısı alan 42 olgunun 20'sinde tiroid fonksiyonları çalışıldı.en_US
dc.description.abstractThyroid functions were studied in 20 of 42 cases who applied to Dicle University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics between January 1992 and December 1993 and were diagnosed with Trisomy 21 as a result of chromosomal analysis.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectDown sendromuen_US
dc.subjectTiroid fonksiyonuen_US
dc.subjectDown syndromeen_US
dc.subjectThyroid functionen_US
dc.titleDown sendromunda troid fonksiyonlarıen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume61en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage480en_US
dc.identifier.endpage484en_US
dc.relation.journalİstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuasıen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5299-9480en_US
dc.contributor.authorID0000-0001-8463-2723en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-0510-965Xen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorElevli, Murat
dc.contributor.institutionauthorSöker, Murat
dc.contributor.institutionauthorAktan, İbrahim H.
dc.contributor.institutionauthorGünbey, Sacit
dc.contributor.institutionauthorHaspolat, Yusuf Kenan
dc.contributor.institutionauthorTaş, M. Ali


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record