Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDikici, Bünyamin
dc.contributor.authorKara, İsmail Hamdi
dc.contributor.authorBoşnak, Mehmet
dc.contributor.authorKiraz, Mehmet
dc.contributor.authorKaragün, Osman
dc.contributor.authorHaspolat, Yusuf Kenan
dc.date.accessioned2021-10-13T10:40:22Z
dc.date.available2021-10-13T10:40:22Z
dc.date.issued1998en_US
dc.identifier.citationDikici, M., Kara, İ. H., Boşnak, M., Kiraz, M., Karagün, O., Haspolat, Y. K. ve diğerleri. (1998). Diyarbakır ilinde 0-15 yaş çocuklarda yapılan sağlık taramasının sonuçlarının değerlendirilmesi. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 2(4), 166-168.en_US
dc.identifier.issn1303-6637
dc.identifier.issn1308-531X
dc.identifier.urihttps://jag.journalagent.com/tahd/pdfs/TAHD_2_4_166_168.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/7881
dc.description.abstractBu makalade, 9-13 fiubat 1998 tarihleri aras›nda Diyarbakır’da yapı- lan sağlık taramasının sonuçlarını değerlendirdik. Tarama sırasında 794 çocuk (374’ü kız, 420’si erkek) muayene edildi. Çocukların ortalama yaşı 6 ± 4 y›l olup, yaşları 5 gün ile 15 yaş arasında değişmekteydi. Tarama sırasında konan tanılar sırasıyla ; üst solunum yolları enfeksiyonu (279, %35.3), protein enerji malnutrisyonu (160, %20) ve parazitik enfestasyonlardı (147, %18.6). 65 hasta (%8.2) ileri bakım amacıyla üniversite hastanesine sevk edildi. Bu çalışma, Diyarbakır’da; sosyo-ekonomik problemlerin ve birinci basamak sağlık hizmetlerindeki yetersizliğin, çocuklar arasında enfeksiyon hastalıklarını, özellikle de solunum sistemi enfeksiyonlarını arttırdığını ortaya koydu. Bu sonuç, birinci basamak sağlık hizmetlerinin aile hekimlerinin gözetimi altında geliştirlmesi gerektiğini düşündürmüştür.en_US
dc.description.abstractIn this article, we evaluated the results of the health screening performed in Diyarbakır between 9-13 February 1998. During the screening, 794 children (374 girls, 420 boys) were examined. The mean age of the children was 6 ± 4 years, and their ages ranged from 5 days to 15 years. The diagnoses made during the screening are respectively; upper respiratory tract infection (279, 35.3%), protein energy malnutrition (160, 20%), and parasitic infestations (147, 18.6%). 65 patients (8.2%) were referred to the university hospital for advanced care. This study was conducted in Diyarbakır; revealed that socio-economic problems and inadequacy of primary health care services increase infectious diseases, especially respiratory system infections among children. This result suggested that primary health care services should be developed under the supervision of family physicians.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTürkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneğien_US
dc.relation.ispartofTürkiye Aile Hekimliği Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBirinci basamak sağlık hizmetien_US
dc.subjectSağlık taramasıen_US
dc.subjectSolunum yolu enfeksiyonuen_US
dc.subjectPrimary health careen_US
dc.subjectHealth screeningen_US
dc.subjectRespiratory systems’ infectionen_US
dc.titleDiyarbakır ilinde 0-15 yaş çocuklarda yapılan sağlık taramasının sonuçlarının değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeThe evaluation of public health screenings' results on the children between 0-15 years in Diyarbakır cityen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage166en_US
dc.identifier.endpage168en_US
dc.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-5299-9480en_US
dc.authorid0000-0002-8390-5109en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorDikici, Bünyamin
dc.institutionauthorKara, İsmail Hamdi
dc.institutionauthorBoşnak, Mehmet
dc.institutionauthorKiraz, Mehmet
dc.institutionauthorKaragün, Osman
dc.institutionauthorHaspolat, Yusuf Kenan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record