Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYakut, H. İbrahim
dc.contributor.authorKılınç, Metin
dc.contributor.authorHaspolat, Yusuf Kenan
dc.contributor.authorElevli, Murat
dc.date.accessioned2021-10-13T08:44:58Z
dc.date.available2021-10-13T08:44:58Z
dc.date.issued1990en_US
dc.identifier.citationYakut, H. İ., Kılınç, M., Haspolat, Y. K. ve Elevli, M. (1990). Diyarbakır'da çocukluk yaş grubundaki ishallerde amebiasis sıklığı. Klimik Dergisi, 3(2), 85-86.en_US
dc.identifier.issn1301-143X
dc.identifier.issn1309-1484
dc.identifier.urihttps://www.klimikdergisi.org/wp-content/uploads/2021/01/diyarbakir39da-cocukluk-yas-grubundaki-ishallerde-amebiasis-sikligi.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/7878
dc.description.abstractAmebiasis tüm dünyada yaygın olarak bulunan, oluşturduğu klinik tablo ve komplikasyonlar yönünden önemli bir hastalıktır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde amebiasis oldukça sık görülmektedir. Bu çalışmada Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğine ishal şikayeti ile getirilen 136 hasta klinik, bakteriyolojik ve parazitolojik olarak değerlendirildi. Hastaların %37,5'unda amebiasis tespit edildi.en_US
dc.description.abstractAmebiasis is an important disease in terms of its clinical picture and complications, which is common all over the world. Amebiasis is quite common in the Southeastern Anatolia Region. In this study, 136 patients who were brought to Dicle University Medical Faculty Pediatrics Clinic with the complaint of diarrhea were evaluated clinically, bacteriologically and parasitologically. Amebiasis was detected in 37.5% of the patients.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTürk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneğien_US
dc.relation.ispartofKlimik Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİshalen_US
dc.subjectAmebiasisen_US
dc.subjectDiarrheaen_US
dc.titleDiyarbakır'da çocukluk yaş grubundaki ishallerde amebiasis sıklığıen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage85en_US
dc.identifier.endpage86en_US
dc.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-5299-9480en_US
dc.authorid0000-0002-0510-965Xen_US
dc.authorid0000-0003-1385-6492en_US
dc.authorid0000-0001-6946-4995en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorYakut, H. İbrahim
dc.institutionauthorKılınç, Metin
dc.institutionauthorHaspolat, Yusuf Kenan
dc.institutionauthorElevli, Murat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record