Show simple item record

dc.contributor.advisorBayhan, Gökhan
dc.contributor.authorÖzdoğru, Ahmet
dc.date.accessioned2021-09-14T10:39:12Z
dc.date.available2021-09-14T10:39:12Z
dc.date.issued1999en_US
dc.date.submitted1999
dc.identifier.citationÖzdoğru, A. (1999). Serviks kanserli 79 olgunun değerlendirilmesi. Yayımlanmamış uzmanlık tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/7548
dc.description.abstractDicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda 1993-1998 yılları arasında, toplam 79 hastaya serviks kanseri tanısı konmuş ve bu hastalar retrospektif dosya tarama yöntemiyle incelenmiştir. Olguların yaş dağılımı 25-76 arasında, ortalama gebelik sayısı 8,88 olarak bulundu. Olguların % 68,36'sının 20 yaşından önce evlendikleri görüldü. Olgularımızın yaklaşık yarısı premenopozal diğer yansı ise postmenopozal dönemdeydi. Bizim serimizde diabetes mellitus oarnı normal popülasyona göre daha yüksek bulundu. Olguların büyük bir kısmının ilk başvuru şikayeti vajinal kanamaydı. Ancak %60,76 oranında 3 aydan daha uzun bir sürede doktora başvurulduğu görüldü. Olgularda tespit edilen tümörün histopatolojik sınıflandırması yapıldığında %89,87 oranında skuamöz hücreli karsinom, %7,60 adenokarsinom ve %2,53 oranında adenoskuamöz karsinom olduğu görüldü. 71 epidermoid karsinomlu olgumuzun %69,02'si grade II idi. Gebelikle birlikte serviks kanseri iki olguda tespit edildi. Her ikisi de evre lib olduğundan cerrahi tedaviden yararlanma şansları olmadı. Klinik evrelendirme yapıldığında, %60,76 oranında hastaların cerrahi tedaviden yararlanma şansları olduğu görüldü. 46 olguya Wertheim-Meigs operasyonu yapıldı, 33 olgu ise radyoterapi için sevk edildi. Operasyon sonrası cerrahi sınırları aştığı anlaşılan 2 olgu ve pelvik lenf metastazı saptanan 13 olgu da ayrıca radyoterapiye gönderildi. Evreler göre lenf metastazı oranlarına bakıldığında, evre ilerledikçe lenf bezi metastazında istatistiksel olarak anlamlı bir artış olduğu görüldü. Cerrahi tedavide komplikasyon oranımız %6,51 ve postoperatif komplikasyon oranımız %41,30 olarak bulundu. Postoperatif komplikasyonlanmız ağırlıklı olarak üriner ve insizyon kaynaklı enfeksiyonlardı. Olgularımızın 15 tanesinde, 6 ile 48 ay arasında değişen, ortalama 22 ayda nüks görüldü. İlk iki yılda cerrahi tedavisi yapılıp düzenli takiplere gelen 13 olgumuzun beş yıllık sağkalım oram %61,5 olarak bulundu. Tüm cerrahi tedavi uygulanan olgularımızın %23,91'i daha sonra hiç kontrole gelmedi.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectUterin servikal neoplazmlaren_US
dc.subjectMorbiditeen_US
dc.subjectMortaliteen_US
dc.subjectUterine cervical neoplasmsen_US
dc.subjectMorbidityen_US
dc.subjectMortalityen_US
dc.titleServiks kanserli 79 olgunun değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of 79 patients with cervix canceren_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record