Show simple item record

dc.contributor.advisorAkça, Berivan Özbudak
dc.contributor.authorAkyıldız, Bınevş
dc.date.accessioned2021-05-04T11:58:41Z
dc.date.available2021-05-04T11:58:41Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020
dc.identifier.citationAkyıldız, B. (2020). Cephe arayışında biçimsel ve anlamsal özelliklerin değerlendirilmesi, Mahabad bulvarı örneği. Yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.en_US
dc.identifier.urifile:///C:/Users/User/Downloads/650023.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/6864
dc.description.abstractKentsel düzenin önemli bir parçası olan cepheler, taşıdıkları anlamlar sebebiyle kentin kendine özgü dilini oluşturmakta dolayısıyla karakterini yansıtmaktadır. Böylelikle kentin kendine özgü kimliğinin oluşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Diyarbakır Mahabad Bulvarı üzerinde 2008 yıllarından beri yapılan yapılar kentin gelişen ve değişen yüzü olarak ortaya çıkmaktadır. Hızlı parselasyon ve yol yapımıyla birlikte ortaya çıkan alanda, yeni yapıların tercih sebebi olmasıyla burada hızlı bir nüfus artışı gerçekleşmiştir. İhtiyacın karşılanması için günümüze kadar gelen ve hala devam eden inşaatlar bulunmaktadır. Bu çalışma, kullanıcın genel çerçevede yeniliği yansıtan yapılar hakkındaki görüşlerini etkili bir şekilde ortaya koymak için Mahabad Bulvarı üzerindeki yapılarda kullanıcı yorumları doğrultusunda cephe elemanlarını inceleyerek, sıfat çiftleri ve temel tasar ilkeleri başlıkları altında değerlendirmeler yapmıştır. Bu ve benzeri çalışmalarda, toplumun yapıları tercih ederken hangi etkenleri değerlendirdiklerini görmek önem kazanmaktadır. Bu sebepleri cephe özelliklerinden kaynaklanan beğeni, konum, statüsel etkiler gibi bir çok başlık altında değerlendirmek mümkündür. Günümüzde görülmektedir ki, konum, statü gibi başlıklar cephesel beğeniden ayrı tutularak daha önemli bir noktaya konulabilmekte ve bu durum sonucunda cephe tasarımlarında seçimlerin odağını statü gibi özelliklerin almasıyla tasarım süreci ve sonuç kent kimliği adına önemli bir problem haline gelmektedir. Çalışma sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi yapılarak, ilerde yapılacak çalışmaların tasarım ve değerlendirmelerine katkı sunması doğrultusunda öneriler sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractFaçades, an important part of the urban plan, create an urban reflection and present the structural character of the city. Hence, they play an essential role in the creation of the identity of the city. Buildings built since 2008 on Mahabad Avenue, Diyarbakır are the new and improving façade of the city. The area that was created by fast parcelling and road building is facing rapid population growth due to the popularity of the buildings. Constructions are still active in the area to full fill this demand. To effectively present the opinions of the users on the modern buildings in the area the study analyses the façade elements according to user comments to evaluate them under adjective pairs and basic design principles. For this and similar studies, it is important to identify the factors the society asses to determine their preferences on the buildings. It is possible to evaluate preferences under many labels such as, liking of the façade, location, reflection of statues… Nowadays location and reflection of statues seem to be disconnected and more important from the liking of the façade. Hence, the influence of the reflection of statues on the design of the façades is becoming a problem for the design process and the identity of the city. As result suggestions are presented using the evaluations of the data to contribute to the design and evaluations of the future studies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCepheen_US
dc.subjectDiyarbakıren_US
dc.subjectAlgıen_US
dc.subjectAnlamen_US
dc.subjectKimliken_US
dc.subjectGöstergebilimen_US
dc.subjectTemel tasar ilkelerien_US
dc.subjectFaçadeen_US
dc.subjectPerceptionen_US
dc.subjectMeaningen_US
dc.subjectIdentityen_US
dc.subjectSemeiologyen_US
dc.subjectBasic design principlesen_US
dc.titleCephe arayışında biçimsel ve anlamsal özelliklerin değerlendirilmesi, Mahabad bulvarı örneğien_US
dc.title.alternativeEvaluation of form and meaning through facade features, case of Mahabad avenueen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record