Show simple item record

dc.contributor.advisorKaya, Mehmet
dc.contributor.authorAcul, Gökhan
dc.date.accessioned2021-04-12T14:25:05Z
dc.date.available2021-04-12T14:25:05Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020
dc.identifier.citationAcul, G. (2020). 2008 küresel finans krizi sonrasında dış ticarette korumacılık ve Türkiye ekonomisine olası etkileri. Yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.en_US
dc.identifier.urifile:///C:/Users/User/Downloads/639418.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/6691
dc.description.abstractDünya ticaretinde yaşanan ekonomik ve finansal krizler ülkeleri yeni dış politika uygulamalarına itmiştir. Bu bağlamda, ''Mortgage'' konut krizi olarak da bilinen 2008 küresel finans krizi, başta ABD olmak üzere neredeyse tüm ülkelerin ekonomisini sarsmıştır. Küreselleşmenin de etkisiyle dünya finans sisteminin birbirine entegre olması ve ülkelerin de birbirlerine olan bağlılıklarının artması krizin dünya ekonomisine hızlı bir şekilde yayılmasına neden olmuştur. Krizin yıkıcı etkileri, hem finans piyasasının bozulmasına hem de dünyadaki toplam talebin düşmesine neden olarak küresel ticareti de büyük ölçüde yavaşlatmıştır. Dolayısıyla ülkeler, krizin etkilerini azaltmak veya tamamen sıyrılmak için korumacı politikalara yönelmişlerdir. Trump'ın ABD başkanı olarak seçilmesiyle özellikle Çin'e karşı yeni korumacı politikalar gündeme gelmiş ve Çin'in de karşılık vermesiyle ticaret savaşlarını beraberinde getirmiştir. Bu çalışmamızda dünya ekonomisinde büyük bir paya sahip olan iki süper gücün karşılıklı ticaret savaşlarının dünya ekonomisine etkileri ve Türkiye'ye olası yansımaları açıklanmıştır.en_US
dc.description.abstractEconomic and financial crises in world trade pushed countries to new foreign policy implementations. In this context, the 2008 global financial crisis, also known as the "Mortgage" housing crisis, has shaken the economies of almost all countries, especially the USA. The integration of the world financial system with the effect of globalization and the increase in the dependence of the countries to each other caused the crisis to spread rapidly to the world economy. The devastating effects of the crisis both caused the financial market to deteriorate and the total demand in the world to decline, significantly slowing global trade. Therefore, countries have turned to protectionist policies in order to reduce the effects of the crisis or to get rid of it completely. With the election of Trump as the president of the USA, new protectionist policies especially against China came to the agenda and with China's response, it brought trade wars with it. In this study, a large share of the world economy has been described having two super powers of their mutual trade war effects on the world economy and the possible repercussions for Turkey.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYeni korumacılıken_US
dc.subject2008 krizien_US
dc.subjectABD-Çinen_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectNew protectionismen_US
dc.subject2008 crisisen_US
dc.subjectUSA-Chinaen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.title2008 küresel finans krizi sonrasında dış ticarette korumacılık ve Türkiye ekonomisine olası etkilerien_US
dc.title.alternativeAfter the 2008 global financial crisis, foreign trade protectionism and the potential economic impact of Turkeyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record