Now showing items 1-6 of 6

  • 2022 Kalite Eğitimi Çalıştayı 

   Bekler, Fatma Matpan; Yalaz, Seçil; Çılğın, Erdal; Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü; 0000-0001-8253-9568; 0000-0001-7283-9225; 0000-0003-2365-734X; Bekler, Fatma Matpan; Yalaz, Seçil; Çılğın, Erdal (Dicle Üniversitesi, 2022)
   Üniversitemizde; eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve toplumsal katkı çalışmalarında kaliteyi artırmak ve yönetsel süreçleri iyileştirmek üzere, 2017’de başlayan uzun soluklu kalite yolculuğu, 2022 yılında Üniversitemizin ...
  • Cumhuriyetin 100. Yılında Cumhuriyetten Günümüze Ergani 

   Bozan, Oktay; Ertekin, Abdusselam; Cengiz, Abdullah; Tavukçu, İbrahim; Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü; 0000-0003-0485-556X; 0000-0002-6353-7126; 0000-0002-3484-2308; Bozan, Oktay; Ertekin, Abdusselam; Cengiz, Abdullah; Tavukçu, İbrahim (Ekin Basın Yayım Dağıtım, 2023)
   Diyarbakır-Harput yolu üzerinde bir yerleşim merkezi olan Ergani, tarihî kaynaklarda çeşitli isimler ile anılmıştır. Ergani, tarihi süreç içerisinde Hititler, Asurlular, Mekedonyalılar, Selevkoslar, Partlar, Romalılar ...
  • Cumhuriyetin 100. Yılında Ergani: Din-Eğitim-Kültür 

   Bozan, Oktay; Ertekin, Abdusselam; Cengiz, Abdullah; Kaçmaz, Asım; Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü; 0000-0003-0485-556X; 0000-0002-6353-7126; 0000-0002-3484-2308; 0000-0002-3039-7665; Bozan, Oktay; Ertekin, Abdusselam; Cengiz, Abdullah; Kaçmaz, Asım (Ekin Basın Yayım Dağıtım, 2023)
   Halk İnançları, “hem dini inançların, hem batıl inançların, hem de eski dinlerden aktarıla gelen geleneksel inançların toplamından oluşan ve günlük hayatında pratik olarak yerini bulan inançlardır.”1 Halkın inandıkları ...
  • Cumhuriyetin 100. Yılında Ergani: Edebiyat-Dil 

   Bozan, Oktay; Ertekin, Abdusselam; Yiğitoğlu, Mustafa; Kazan, Burak; Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü; 0000-0003-0485-556X; 0000-0002-6353-7126; 0000-0003-2509-1896; 0000-0002-6657-5267; Bozan, Oktay; Ertekin, Abdusselam; Yiğitoğlu, Mustafa; Kazan, Burak (Ekin Basın Yayım Dağıtım, 2023)
   Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı, toplumsal ve siyasî konulara önem ve ren bir edebiyat iken, yine aynı sebeplerden dolayı İkinci Abdülhamit Dönemi Türk edebiyatı, büyük ölçüde bireysel konular etrafında dönen bir edebiyat ...
  • Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da göçer konar aşiretlerin kışlak ve yaylakları 

   Güney, Emrullah (Dicle Üniversitesi, 1993)
   Topograflk, kilimatik. biyolojik özeliklerine göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde belirli yüksekliğe sahlp dağlar ve platolar yaylak, vadl ve çukurlukları da kışlak olarak ortaya cıkmıştır. Yaylacılık geleneğinin ...
  • İktisada giriş 

   Türkbal, Aydın (Dicle Üniversitesi, 1993)
   İnsanların yaşadıkları surece birçok ihtiyaçlar hissettiklerini ve bu ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını biliyoruz. Kimi tarımla uğraşırken. kimi sanai, ...