Show simple item record

dc.contributor.advisorAkbayın, Hasan
dc.contributor.authorHevedanlı, Murat
dc.date.accessioned2020-06-24T11:28:13Z
dc.date.available2020-06-24T11:28:13Z
dc.date.issued1998
dc.date.submitted1998
dc.identifier.citationHevedanlı, M. (1998). Cluster analiz teknikleri ve bu tekniklerin assyriella türlerinin sistematiğinde kullanılmasına ait bir uygulama. Yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/5708
dc.description.abstractBu çalışma, sıklıkla kullanılan Cluster Analiz Teknikleri'ni tespit etmek, onların gruplama problemlerine yaklaşım algoritmalarını kavramak, hangi durumda hangi metodların daha uygun olduğunu ve bu metodlarla oluşan grupların nasıl yorumlanacağını saptamak amacı ile yapılmıştır. Bu amaçla, Cluster Analiz Teknikleri ve uygulamaları gözden geçirildi. Bu tekniklerin algoritmaları, küçük örneklerle verilmeye çalışıldı. Sonra, Diyarbakır ilinden toplanan üç Assyriella türünün, (Assyriella escheriana, Assyriella thospitis, Assyriella guttata) 30 örneği üzerinde, Kavkı Çapı, Kavkı Yüksekliği, Kavkı Çapının Kavkı Yüksekliğine oranı, Apertur Yüksekliği, Apertur Genişliği, Apertur Yüksekliğinin Apertur Genişliğine oranı, Spir Yüksekliği ve Trunkasyon Kalınlığı değişkenleri ölçüldü. Bu şekilde elde edilen veri seti Ward's, Single Linkage, Median, Complete Linkage ve K- Means metodları kullanılarak gruplandırıldı. Ward's ve K - Means metodlannin yüksek benzerlik düzeylerinde gruplar oluşturdukları, diğer metodların bu veri setinden iyi gruplamalar üretmedikleri gözlendi. Sonuç olarak, Assyriella escheriana'ların iki varyetesinin olabileceği, Assyriella thospitis ve Assyriella guttata türlerinin evrimsel açıdan daha yakın akraba olabilecekleri, Ward's ve K - Means metodlarından elde edilen grupların geleneksel metodlardan elde edilen sınıflama sonuçları ile iyi bir uyum içinde oldukları kanaatine varılmıştır. Assyriella escheriana türünün iki varyetesinin olabileceği izlenimi, daha çok değişkenle yapılacak yeni bir araştırma konusu olarak düşünülmeye değer bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractIn this study, it has been purposed to review cluster analyses which are used fre-\ quently, to comprehend their algorithm in groupping problems, to determine which method is more suitable in certain case and how the groups obtained from these method can be inter preted. For these purpose, the cluster analysis techniques and applications were rewieved. It has been tried to give the algorithm of these techniques by small examples. After then, thirty specimen of the three species (Assyriella escheriana, Assyriella thospitis, Assyriella guttata) belonging to Assyriella. Collected from Diyarbakır province were examined. The variables, shell diameter, shell hight, shell diameter and hight ratio, apertur hight, apertur width, apertur hight and width ratio, spir hight and trunkasyon width, were measured on each specimen. In this way we have a data set. Ward's, Single Linkage, Median, Complete Linkage and K - Means methods were applied to the data set for groupping. Ward's and K - Means medhods constituated groups in high similarity level but the others did not produce suitable clusters from the data set. As a result, it has been arrived these ideas that there may have been two variates in Assyriella escheriana, the species Assyriella thospitis and Assyriella guttata may be closest relation in stand of evoluation. The groups obtained by Ward's and K - Means methods are in accord with the cluster determined by conventional methods. The impression of two variates in Assyriella escheriana is evalueted as valuable idea for a new research by addition different variables to the data set.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectBiyolojien_US
dc.subjectAnaliz tekniklerien_US
dc.subjectAssyriellaen_US
dc.subjectKümeleme analizien_US
dc.subjectBiologyen_US
dc.subjectAnalysis techniquesen_US
dc.subjectCluster analysisen_US
dc.titleCluster analiz teknikleri ve bu tekniklerin assyriella türlerinin sistematiğinde kullanılmasına ait bir uygulamaen_US
dc.title.alternativeCluster analysis techniques and an application of this technigus in systematics of assyriella speciesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID183721en_US
dc.contributor.authorID0000-0001-5044-4046en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorHevedanlı, Murat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record