Show simple item record

dc.contributor.authorŞık, Mehmet Sırrı
dc.date.accessioned2014-12-15T09:37:34Z
dc.date.available2014-12-15T09:37:34Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationŞık,M.S.(2013).Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 2008-2011 yıllarında hutbelerde kullanılan hadislerin değerlendirilmesi: Diyarbakır-Batman ve Mardin illeri / Hadith sermon used in the evaluation of Southeastern Anatolia Region 2008-2011: Diyarbakir-Batman and Mardin provinces.Diyarbakır : Dicle Üniversitesien_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/564
dc.description.abstractÖZET Araştırmamızın adı, “Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 2008-2011 Yıllarında Hutbelerde Kullanılan Hadislerin Değerlendirilmesi (Diyarbakır-Batman Ve Mardin İlleri)” şeklindedir. Birinci Bölümde; İslâm’ın ilk dönemlerinde ve sonraki dönemlerde hutbelerin genel bir değerlendirilmesi, din hizmetleri açısından hutbelerin önemi ve Türkiye’de hutbelerin hazırlanışı konuları işlenmiştir. İkinci Bölümde; hutbelerde kullanılan hadislerin tahriçleri yapıldıktan sonra söz konusu hadislerin sıhhat, kaynak, tercüme ve kullanım şekilleri açılarından değerlendirilmelerine yer verilmiştir. Sonuç bölümünde ise, araştırma neticesinde varılan sonuç ve kanaatler paylaşılmıştır. Aynı zamanda amacına uygun hutbelerin daha iyi hazırlanabilmesi için dikkat edilmesi gereken konularla ilgili bazı öneriler getirilerek araştırmaya nihayete erdirilmiştir. Anahtar Sözcükler: Hadis, Hutbe, Diyarbakır, Mardin, Batman. IV ABSTRACT Research is the name, “Hadıth Sermon Used In The Evaluatıon Of Southeastern Anatolıa Regıon 2008-2011(Dıyarbakır-Batman And Mardın Provınces)”. The first chapter, Islam sermon an overall assessment of the first period and subsequent periods, the importance of religion in Turkey and sermon preparation sermon is about in terms of services. In the second chapter, after the sermon that used in the hadith narrated hadiths health, resource, are evaluated in terms of interpretation and usage patterns. In the conclusion, the results and conclusions reached as a result of the research were shared. At the same time in order to prepare a better sermon for the purpose of issues to be considered an end to research concludes with some suggestions brought. Key Words: Hadith, sermons, Diyarbakır, Mardin, Batman.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectHadisen_US
dc.subjectHutbeen_US
dc.subjectDiyarbakıren_US
dc.subjectMardinen_US
dc.subjectBatmanen_US
dc.titleGüneydoğu Anadolu Bölgesinde 2008-2011 yıllarında hutbelerde kullanılan hadislerin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeHadith sermon used in the evaluation of Southeastern Anatolia Region 2008-2011: Diyarbakir-Batman and Mardin provincesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimlerien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorŞık, Mehmet Sırrı


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record