Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTürkyılmaz, Ayşegül
dc.contributor.authorAlp, M. Nail
dc.contributor.authorBudak, Turgay
dc.date.accessioned2020-05-20T13:46:56Z
dc.date.available2020-05-20T13:46:56Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationTürkyılmaz, A., Alp, M.N. ve Budak, T. (2007). 481 Amniyosentez, koryon villus biyopsisi ve kordosentez örneğinin prenatal genetik tanısı. Dicle Tıp Dergisi, 34(3), 187-190.en_US
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.issn1308-9889
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/5511
dc.identifier.urihttp://www.diclemedj.org/upload/sayi/56/Dicle%20Med%20J-02626.pdf
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T0RFM01ESXk
dc.description.abstractBu çalışmada; 1999–2001 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji A.D. Prenatal Tanı Laboratuvarına sitogenetik tanı amacıyla gönderilen Koryon Villi Örneklemesi(CVS), Amniyosentez (AS) ve Kordosentez (KS)’e ait toplam 481 örnek materyal değerlendirilmiştir. Toplam 24 örnekte anormal kromozom kuruluşu saptanmıştır. Bunlardan 11 örnekte Trizomi 21 (Down Sendromu), 2 örnekte 14 ve 21 nolu kromozomlar arasında Robertson tipi translokasyonlu Down Sendromu, 1 örnekte mozaik Down Sendromu, 1 örnekte dengeli translokasyon kromozomu taşıyıcılığı, 2 örnekte Turner Sendromu, 1 örnekte Triple X Sendromu, 2 örnekte Triploidi, 1 örnekte Parsiyel trizomi 3, 1 örnekte derivativ kromozom, 1 örnekte tekrarlamayan sayısal ve yapısal düzensizlik, 1 örnekte de marker kromozom kuruluşu saptanmıştır. 15 örnekte üreme olmamıştır. Yanlış pozitif -negatif sonucumuz yoktur.en_US
dc.description.abstractIn this study, we evaluated a total of 481 amniocentesis , cordocentesis and corion villi sample specimens from patients who were referred to the Prenatal Diagnostic Laboratory of Department of Medical Biology and Genetics Department of Medical Faculty of University of Dicle, between 1999 and 2001. A total of 24 specimens were found cytogenetically abnormal, of which 11 were trisomy 21 ( Down Syndrome), two were Down Syndrome with Robertsonian type of translocation between chromosome 14 and 21, one was mosaic Down Syndrome , one was balanced translocated chromosome carrier, two were Turner Syndrome, one was triple X syndrome, two were triploidy, one was partial trisomy 3, one was derivative chromosome, one was nonrepetitive numerical and structural abnormality, and one was marker chromosome. Unfortunately, we could not have results in 15 of culture samples.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherDicle Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.relation.ispartofDicle Tıp Dergisien_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectPrenatal tanıen_US
dc.subjectKromozom analizien_US
dc.subjectPrenatal diagnosisen_US
dc.subjectKromozom anomalisien_US
dc.subjectChromosome analysisen_US
dc.subjectChromosomal abnormalityen_US
dc.title481 Amniyosentez, koryon villus biyopsisi ve kordosentez örneğinin prenatal genetik tanısıen_US
dc.title.alternativePrenatal genetic diagnosis in 481 amniocentesis, chorion villi sample and cordocentesis specimensen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.volume34en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage187en_US
dc.identifier.endpage190en_US
dc.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalıen_US
dc.authorid152896en_US
dc.authorid0000-0002-0995-8704en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthor0-Belirlenecek
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 3.0 United States