Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorOrak, Murat
dc.contributor.authorÜstündağ, Mehmet
dc.contributor.authorOnat, Serdar
dc.contributor.authorDoğan, Halil
dc.contributor.authorAvcı, Alper
dc.date.accessioned2020-05-15T13:13:47Z
dc.date.available2020-05-15T13:13:47Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationOrak, M., Üstündağ, M., Onat, S., Doğan, H. ve Avcı, A. (2008). 74 Year-old-man with pneumopericardium due to blunt chest trauma: Case report . Dicle Tıp Dergisi, 35(4), 277-279.en_US
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.issn1308-9889
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/5484
dc.identifier.urihttp://www.diclemedj.org/upload/sayi/25/Dicle%20Med%20J-01596.pdf
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T0RVd05EUTA
dc.description.abstractPneumopericardium is the presence of air in the pericardial space. It may be seen in the context with severe blunt chest trauma. Usually, pneumopericardium is self-limiting and requiring no specific therapy. However, a continuous monitoring of the electrocardiography and the blood pressure is necessary at an intermediate care unit. We report a 74 year-old-man had been presented with Pneumopericardium, after a car striking. He had bilateral pneumohematothoraces, pneumomediastinum and bilateral multiple rib fractures. Pneumopericardium was diasappeared without surgical management like written in english literature. Frequent cardiac and vital signs monitoring and general support treatment were successful in our treatment.en_US
dc.description.abstractPnömoperikardium, pericardial boşlukta hava bulunmasıdır. Ciddi, künt toraks travmalarında oluşabilir. Pnömoperikardium, genellikle kendi kendini sınırlar ve özel bir tedaviye ihtiyaç duyulmaz. Bununla beraber, elektrokardiyografi ve kan basıncının sürekli olarak monitörize edildiği yoğun bakım ünitesinde takibi gerekmektedir. 74 yaş erkek hastada; araç dışı trafik kazası sonrasında oluşan, bilateral hemopnömotoraks, bilateral seri kot fraktürleri, pnömomediastinum’un eşlik ettiği pnömoperikardium vakasını sunmaktayız. Literatür bilgilerine paralel olarak, cerrahi bir girişime gerek kalmadan hastanın pnömoperikardiumu kaybolmuştur. Tedavi protokolü olarak; yakın vital bulgu ve kardiak monitörizasyon takipi altında genel destek tedavisi uygulanmış ve yeterli olmuştur.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.relation.ispartofDicle Tıp Dergisien_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectPneumopericardiumen_US
dc.subjectBlunt chest traumaen_US
dc.subjectIntensive care uniten_US
dc.subjectPnömoperikardiumen_US
dc.subjectKünt göğüs travmasıen_US
dc.subjectYoğun bakımen_US
dc.title74 Year-old-man with pneumopericardium due to blunt chest trauma: Case reporten_US
dc.title.alternative74 yaşındaki hastada künt göğüs travmasına bağlı pnömoperikardium: Olgu sunumuen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.volume35en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage277en_US
dc.identifier.endpage279en_US
dc.departmentDepartment of Emergency, Dicle University, Faculty of Medicineen_US
dc.authorid151563en_US
dc.authorid154757en_US
dc.authorid154632en_US
dc.authorid206257en_US
dc.authorid0000-0002-0931-3359en_US
dc.authorid0000-0002-8102-6231en_US
dc.authorid0000-0002-1469-7801en_US
dc.authorid0000-0002-2109-2405en_US
dc.authorid0000-0001-9337-3030en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthor0-Belirlenecek
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 3.0 United States