Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGümüş, Hatice
dc.contributor.authorKuday, Suzan
dc.contributor.authorHamidi, Cihad
dc.contributor.authorÖzdemir, Muhammed Sıddık
dc.contributor.authorÖnder, Hakan
dc.contributor.authorTekbaş, Güven
dc.contributor.authorBilici, Aslan
dc.date.accessioned2020-04-22T17:47:52Z
dc.date.available2020-04-22T17:47:52Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationGümüş, H., Kuday, S., Hamidi, C., Özdemir, M.S., Önder, H., Tekbaş, G. ve diğerleri. (2012). Abdomen çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile saptanan kolonun anatomik varyasyonları. Dicle Tıp Dergisi, 39(2), 234-237.en_US
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.issn1308-9889
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/5331
dc.identifier.urihttp://www.diclemedj.org/upload/sayi/2/DicleMedJ-01050.pdf
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRRd016STFOUT09
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/140325
dc.description.abstractGiriş: Bu çalışmanın amacı kolonun anatomik varyasyonlarının sıklığını ve klinik önemini belirlemektir. Gereç ve yöntem: Ocak 2010-Eylül 2011 tarihleri arasında, radyoloji bölümünde, farklı nedenlerden dolayı abdomen çok kesitli bilgisayarlı tomografi (ÇKBT) çekilmiş, 1300 hasta retrospektif olarak, kolonun anatomik varyasyonları açısından incelendi. Bulgular: ÇKBT çekilmiş 1300 hastanın, 640’ı kadın ve 660’ı erkek idi. Ortalama yaş 43,02 yıl (2-92) idi. Kolon varyasyonlarının sayısı: 34 (% 2,6) anterior, 14 (% 0,9) posterior hepatodiyaframatik, 40 (% 3) sağ böbrek-psoas interpozisyonu, 3 (% 0,2) sol böbrek-psoas interpozisyonu, 4 (% 0,3) sağ retrorenal, 16 (% 1,2) sol retrorenal, 2 (%0,2) bilateral, 10 (% 0,8) pankreatikogastrik, 5 (% 0,4) retosplenik kolon ve 64 (% 4,9) yüksek yerleşimli çekum. Sonuç: Kolonun anatomik varyasyonlarının bilinmesi cerrahi ve girişimsel radyolojik işlemlerde önemlidir. ÇKBT bu varyasyonların ayrıntılı bir şekilde gösterilmesine olanak sağlamaktadır.en_US
dc.description.abstractObjectives: The aim of this study was to determine the frequency and clinical importance of anatomic variations of the colon. Materials and methods: Multi-detector computed tomography (MDCT) of the abdomen for various indications was performed in 1300 patients in radiology department between January 2010 and September 2011 were retrospectively analyzed to investigate the anatomic variations of colon. Results: The total number of patients undergoing MDCT scans was 1300, of which 640 were female and 660 male. The mean age of patients was 43.02 years (2-92). The number (%) of colons according to their position were as: 34 (% 2,6) anterior and 14 (% 0,9) posterior hepatodiafragmatic, 40 (% 3) interposition of colon between psoas and right kidney, 3 (% 0,2) interposition of colon between psoas and left kidney, 4 (% 0,3) right retrorenal, 16 (% 1,2) left retrorenal, 2 (%0,2) bilateral, 10 (% 0,8) pancreaticogastric, 5 (% 0,4) retrosplenic and 64 (% 4,9) high caecum. Conclusion: Knowledge of the anatomic variations of colon is important for surgical planning or interventional radiologic procedures. Multi-detector computed tomography allows detailed visualization of these variations.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherDicle Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.relation.ispartofDicle Tıp Dergisien_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectKolonun anatomik varyasyonlarıen_US
dc.subjectÇok kesitli bilgisayarlı tomografien_US
dc.subjectAbdomen bilgisayarlı tomografien_US
dc.subjectThe anatomic variations of colonen_US
dc.subjectMulti-detector computed tomographyen_US
dc.subjectAbdominal computed tomographyen_US
dc.titleAbdomen çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile saptanan kolonun anatomik varyasyonlarıen_US
dc.title.alternativeThe anatomic variations of colon detected by abdominal multi-detector computed tomographyen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.volume39en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage234en_US
dc.identifier.endpage237en_US
dc.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalıen_US
dc.authorid121792en_US
dc.authorid0000-0002-7525-406Xen_US
dc.authorid0000-0003-1730-3211en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid140325en_US
dc.institutionauthor0-Belirlenecek
dc.identifier.doi10.5798/diclemedj.0921.2012.02.0133en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 3.0 United States