Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorEce, Aydın
dc.contributor.authorYavuz, Sevgi
dc.contributor.authorTan, İlhan
dc.contributor.authorUluca, Ünal
dc.contributor.authorKarabel, Duran
dc.date.accessioned2020-04-20T12:42:47Z
dc.date.available2020-04-20T12:42:47Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationEce, A., Yavuz, S., Tan, İ., Uluca, Ü. ve Karabel, D. (2013). Ağır gastrointestinal sistem kanaması siklofosfamidle tedavi edilen HenochSchönlein purpuralı iki çocuk olgu. Dicle Tıp Dergisi, 40(2), 328-331.en_US
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.issn1308-9889
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/5301
dc.identifier.urihttp://www.diclemedj.org/upload/sayi/27/Dicle%20Med%20J-01807.pdf
dc.description.abstractHenoch-Schönlein purpurası (HSP) çeşitli sistemleri tutan ve farklı klinik seyirler gösteren bir vaskülittir. Purpura tarzında döküntü, karın ağrısı, artrit, böbrek tutulumu ile ortaya çıkabilmektedir. Nadiren, deri, gastrointestinal sistem (GİS) ve böbrek tutulumu ağır seyretmekte ve erken veya geç dönemde çeşitli komplikasyonlara yol açabilmektedir. Bu yazıda yüksek doz intravenöz steroid tedavisine yanıt vermeyen tekrarlayan GİS kanaması intravenöz siklofosfamid ile başarılı bir şekilde tedavi edilen ağır GİS tutulumlu iki HSP’li çocuk olgunun sunulması amaçlandı. Hastalarımızdan birinde GİS tutulumuna ilaveten deri grefti gerektirecek kadar ağır nekrotik cilt tutulumu, diğerinde ise nefrotik proteinüri ile seyreden böbrek tutulumu mevcuttu. HSP’li çocuklarda yüksek doz steroide yanıt alınamayan ağır GİS tutulumunda intravenöz siklofosfamid yararlı olabiliren_US
dc.description.abstractHenoch-Schönlein purpura (HSP) is a vasculitis, that involves various organ systems and show different clinical picture. It can be presented with purpura-like skin rash, abdominal pain, arthritis and renal involvement. Rarely, severe skin, gastrointestinal (GIS) and renal involvement occur and can lead to early or late complications. In this paper, it was aimed to report, two HSP children with severe GIS involvement as recurrent intestinal hemorrhage, which did not respond to high dose intravenous steroids, but successfully treated by intravenous cyclophosphamide. One of our patients had also severe necrotic skin lesions that necessitate skin grafting and the other had severe renal involvement as nephrotic syndrome. Intravenous cyclophosphamide may be useful in children with HSP, when severe GIS involvement not respond to high dose steroids.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherDicle Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.relation.ispartofDicle Tıp Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectHenoch-Schönlein purpurasıen_US
dc.subjectAğır sistem tutulumuen_US
dc.subjectSiklofosfamiden_US
dc.subjectTedavien_US
dc.subjectHenoch-Schönlein purpuraen_US
dc.subjectSevere system involvementen_US
dc.subjectCyclophosphamideen_US
dc.subjectManagementen_US
dc.titleAğır gastrointestinal sistem kanaması siklofosfamidle tedavi edilen HenochSchönlein purpuralı iki çocuk olguen_US
dc.title.alternativeTwo pediatric Henoch-Schönlein purpura cases whose severe gastrointestinal hemorrhage treated by cyclophosphamideen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.volume40en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage328en_US
dc.identifier.endpage331en_US
dc.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0001-9130-2431en_US
dc.authorid0000-0003-2365-5344en_US
dc.authorid0000-0001-6585-8276en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthor0-Belirlenecek
dc.identifier.doi10.5798/diclemedj.0921.2013.02.0284en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess