Show simple item record

dc.contributor.authorBozdağ, Zübeyir
dc.contributor.authorTürkoğlu, Ahmet
dc.contributor.authorTaşdemir, Bekir
dc.contributor.authorOğuz, Abdullah
dc.contributor.authorDal, Sinan
dc.contributor.authorKarakuş, Abdullah
dc.contributor.authorBudak, Hıdır
dc.contributor.authorGümüş, Metehan
dc.date.accessioned2020-04-04T12:24:33Z
dc.date.available2020-04-04T12:24:33Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationBozdağ, Z., Türkoğlu, A., Taşdemir, B., Oğuz, A., Dal, S., Karakuş, A. ve diğerleri. (2015). Laparoskopik splenektomi klinik deneyimimiz: 38 hastanın sonuçları . Dicle, Tıp Dergisi, 42(4), 480-484.en_US
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.issn1308-9889
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/5179
dc.identifier.urihttp://www.diclemedj.org/upload/sayi/58/Dicle%20Med%20J-02639.pdf
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRnNE1EVTBOQT09
dc.description.abstractAmaç: Laparoskopik splenektomi hematolojik hastalıkların tedavisinde son dönemlerde yaygın olarak kabul görmeye başlamıştır. Bu çalışmada laparoskopik splenektomi uyguladığımız hastalarımızın sonuçlarını sunmayı amaçladık. Yöntemler: Kliniğimizde 2012 – 2015 yılları arasında hematolojik hastalıklar nedeniyle laparoskopik splenektomi yapılan 38 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Laparoskopik splenektomi uygulanan hastaların 15’i erkek, 23’ü kadın olup, ortalama yaş 33,9 ± 12,9 idi. Splenektomi endikasyonları; 34 hasta idiyopatik trombositopenik purpura (ITP), 4 hasta herediter sferositoz (HS) idi. Cerrahi eksplorasyonda 7 hastada aksesuar dalak tespit edilerek çıkarıldı. Safra kesesinde taş olan 2 HS’li hastaya aynı seansta laparoskopik kolesistektomi uygulandı. Bir hastada diseksiyon esnasında görüşü engelleyen hemoraji nedeniyle açığa geçildi. Postoperatif dönemde bir hastada atelektazi ve bir hastada yara yerinde yağ nekrozu gelişti. Ayrıca bir hastada trombositoz gözlendi. ITP’li 4 hastada geçici, iki hastada kalıcı refrakter trombositopeni nedeniyle hematolojik tedaviye devam edildi. Bu hastalara operasyon sonrası yapılan dalak sintigrafisinde bir hastada aksesuar dalak tespit edildi. Ortalama hastanede yatış süresi 2,6 ± 0,7 gün olarak bulundu. Sonuç: Hematolojik hastalık nedeniyle uygulanacak splenektomilerde laparoskopik splenektomi; daha az hastanede kalış süresi ve morbidite ile ilk seçenek tedavi modalitesi olarak düşünülebilir.en_US
dc.description.abstractObjective: Laparoscopic splenectomy has gained widespread acceptance in the treatment of hematological diseases in recent years. In this study, we aimed to present the outcomes of the patients who underwent laparoscopic splenectomy. Methods: Between 2012 and 2015, the data of 38 patients, who underwent laparoscopic splenectomy for hematological diseases at our clinic, were evaluated retrospectively. Results: 15 males and 23 females patients were underwent laparoscopic splenectomy, and the average age was 33.9 ± 12.9 years. Indications for splenectomy were idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) in 34 patients, and hereditary spherocytosis in 4 patients. During the surgical exploration, accessory spleen was detected in 7 patients, and removed. Laparoscopic cholecystectomy was performed at the same session in 2 hereditary spherocytosis patients who had stones in the gallbladder. One patient was converted to the open surgery due to the bleeding which was eliminated the exposure during the dissection. At the postoperative period, we observed atelectasis in one patient, and wound fat necrosis in one patient. In addition, thrombocytosis was observed in one patient. Hematological treatment was continued because of persistent refractory thrombocytopenia in two patients, and temporary thrombocytopenia in four patients. An accessory spleen was detected with splenic scintigraphy in one of these patients at the postoperative period. The average hospitalization time was 2.6 ± 0.7 days. Conclusion: Laparoscopic splenectomy for hematological diseases may be considered as first-line therapy with less hospital stay and morbidity.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectLaparoskopik splenektomien_US
dc.subjectHematolojik hastalıklaren_US
dc.subjectSonuçlaren_US
dc.subjectLaparoscopic splenectomyen_US
dc.subjectHematologic diseaseen_US
dc.subjectOutcomeen_US
dc.titleLaparoskopik splenektomi klinik deneyimimiz: 38 hastanın sonuçlarıen_US
dc.title.alternativeOur clinical experience on laparoscopic splenectomy: Outcomes of 38 patientsen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume42en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage480en_US
dc.identifier.endpage484en_US
dc.relation.journalDicle Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID115563en_US
dc.contributor.authorID151580en_US
dc.contributor.authorID180135en_US
dc.contributor.authorID183508en_US
dc.contributor.authorID000-0003-1048-4304en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-7787-0341en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthor0-Belirlenecek
dc.identifier.doi10.5798/diclemedj.0921.2015.04.0612en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal