Show simple item record

dc.contributor.authorZengin, Yılmaz
dc.contributor.authorGündüz, Ercan
dc.contributor.authorİçer, Mustafa
dc.contributor.authorDursun, Recep
dc.contributor.authorDurgun, Hasan Mansur
dc.contributor.authorGürbüz, Hüseyin
dc.contributor.authorDemir, Süleyman
dc.contributor.authorKuyumcu, Mahir
dc.date.accessioned2020-03-27T09:44:16Z
dc.date.available2020-03-27T09:44:16Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationZengin, Y., Gündüz, E., İçer, M., Dursun, R., Durgun, H.M., Gürbüz, H. ve diğerleri. (2015). Socio-demographic and clinical factors related to mortality among the geriatric suicide attempters admitted to the emergency department. Dicle Tıp Dergisi, 42(3), 279-283.en_US
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.issn1308-9889
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/5043
dc.identifier.urihttp://www.diclemedj.org/upload/sayi/37/Dicle%20Med%20J-02415.pdf
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRreU1UVXdNQT09
dc.description.abstractObjective: The ratio of elderly people in Turkey is rapidly growing. Accordingly, psychiatric problems and suicidality among elderly people are growing concerns. In this study, we aimed to investigate the socio-demographic characteristics of older people who attempted suicide by drug and to identify risk factors affecting mortality. Methods: Patients who were over 65 years old and admitted to the emergency department of a university hospital due to drug-related suicide attempt between January 1, 2004 and December 30, 2014, were included into this retrospective cross-sectional study. Relationship between suicide attempt and mortality was investigated in regard to socio-demographic and clinical factors. Patients were divided into two groups according to whether they survived or died. Results: Of the 107 patients included in the study, 68.2% were female and 31.8% were male; 34 6% were married. Common reasons for suicide attempt were depression (34.6%) and domestic violence (30.8%). Analgesics (33.6%) were the most common drugs used in suicide attempts. The analysis of the factors related to suicide attempt and mortality revealed that significant factors were loneliness, being widowed, being retired, having adjustment disorder and anxiety disorder. Conclusion: Loneliness, being widowed, being retired, adjustment disorder, and anxiety disorder were found as the risk factors affecting mortality in geriatric suicide attempts.en_US
dc.description.abstractAmaç: Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşlı nüfus oranı hızla artmaktadır. Buna paralel olarak ileri yaşta görülen psikiyatrik hastalıklar ve intihar eğilimi önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, ilaç alımı ile intihar girişiminde bulunan yaşlı hastaların sosyodemografik özelliklerini belirlemeyi ve mortalite üzerinde etkili olan faktörleri tespit etmeyi amaçladık. Yöntemler: Bir üniversite hastanesi acil servisine 01.01.2004 ile 30.09.2014 tarihleri arasında ilaçla intihar girişimi nedeniyle başvuran 65 yaş üzeri olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalar yaşlarına göre gruplara ayrıldı. Sosyodemografik ve klinik özellikler açısından intihar girişimi ile mortalite arasındaki ilişki araştırıldı. Hastalar yaşayanlar ve ölenler olmak üzere iki gruba ayrıldı. Bulgular: Hastaların %68,2’si kadın, %31,8’i erkekti. Hastaların %34,6’sı evliydi. En sık intihar girişim sebebini ise ruhsal bunalım (%34,6) ve aile içi şiddet (%30,8) oluşturuyordu. İntihar amaçlı en sık (%33,6) kullanılan etken madde analjeziklerdi. Çalışmada yalnız yaşama, emekli olma, uyum bozukluğu olması ve anksiyete bozukluğu olmasının intihar girişimi ile mortalite anlamlı faktörler olduğu tespit edildi. Sonuç: İntihar girişiminde bulunan yaşlı hastalarda yalnız yaşama, emekli olma, uyum bozukluğu olması ve anksiyete bozukluğu olması mortalite üzerine etkili risk faktörleri olarak bulundu.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectGeriatricen_US
dc.subjectMortalityen_US
dc.subjectSuicideen_US
dc.subjectYaşlıen_US
dc.subjectMortaliteen_US
dc.subjectİntiharen_US
dc.titleSocio-demographic and clinical factors related to mortality among the geriatric suicide attempters admitted to the emergency departmenten_US
dc.title.alternativeAcil servise intihar girişimi ile başvuran yaşlı hastalarda mortaliteyi etkileyen sosyodemografik ve klinik faktörleren_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume42en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage279en_US
dc.identifier.endpage283en_US
dc.relation.journalDicle Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle University, Faculty of Medicine, Emergency Medicine Departmenten_US
dc.contributor.authorID162253en_US
dc.contributor.authorID167100en_US
dc.contributor.authorID31119en_US
dc.contributor.authorID167101en_US
dc.contributor.authorID143323en_US
dc.contributor.authorID0000-0001-5140-6324en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5799-3985en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-6976-6958en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-4822-5925en_US
dc.contributor.authorID0000-0001-5005-6369en_US
dc.contributor.authorID0000-0003-4023-2976en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthor0-Belirlenecek
dc.identifier.doi10.5798/diclemedj.0921.2015.03.0574en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 3.0 United States