Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkın, Alper
dc.contributor.authorBilici, Meki
dc.contributor.authorSöker, Murat
dc.contributor.authorAldudak, Bedri
dc.contributor.authorMeteroğlu, Fatih
dc.date.accessioned2020-03-10T12:35:06Z
dc.date.available2020-03-10T12:35:06Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationAkın, A., Bilici, M., Söker, M., Aldudak, B. ve Meteroğlu, F. (2016). Göğüs ağrısı çocuklardaki malign tümörlerin ilk semptomu olabilir: İki olgu sunumu. Dicle Tıp Dergisi, 43(1), 162-165.en_US
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.issn1308-9889
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/4804
dc.identifier.urihttp://www.diclemedj.org/upload/sayi/59/Dicle%20Med%20J-02858.pdf
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRreU5qVTVPUT09
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/192659
dc.description.abstractÇocukluk çağı göğüs ağrısı nedenlerinin önemli bir bölümü idyopatik ya da kas iskelet sistemi kaynaklıdır. Kalp ve çevresinin malign tümörleri de göğüs ağrısı nedeni olabilmekle beraber malignitelerde klinik genellikle hızlı başlangıçlı ve birden fazla sistemik semptomu içerir. Göğüs ağrısının diğer bulgulardan önce tek semptom olarak ortaya çıkması olağan bir durum değildir. Biz burada ilk semptomun göğüs ağrısı olduğu ve daha sonra fibrosarkom ve lenfoma tanısı alan iki çocuk hasta sunuyoruz. Bu iki hasta nedeniyle göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran çocuklarda etyolojide kalp ve çevresinin malign tümörlerinin de ayırıcı tanıda yer alması gerektiğini belirtmek istiyoruz.en_US
dc.description.abstractThe majority of chest pain in children is idiopathic or associated with locomotor system pathologies. Albeit cardiac and other thoracic malign tumors may cause chest pain, malignancies usually show rapid clinical onset and are presented with multiple systemic symptoms. It is not a usual finding for chest pain being the sole initial symptom. Herein, we report two children who were presented with chest pain as an initial symptom and diagnosed with fibrosarcoma and lymphoma afterwards. Therefore, we want to emphasize that cardiac and pericardial malignant tumors should be remembered in differential diagnosis of chest pain in children.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherDicle Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.relation.ispartofDicle Tıp Dergisien_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectGöğüs ağrısıen_US
dc.subjectFibrosarkomen_US
dc.subjectLenfomaen_US
dc.subjectÇocuklaren_US
dc.subjectChest painen_US
dc.subjectFibrosarcomaen_US
dc.subjectLymphomaen_US
dc.subjectChildrenen_US
dc.titleGöğüs ağrısı çocuklardaki malign tümörlerin ilk semptomu olabilir: İki olgu sunumuen_US
dc.title.alternativeChest pain may be the first symptom of malignant tumors in children: report of two casesen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.volume43en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage162en_US
dc.identifier.endpage165en_US
dc.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatrik Kardiyoloji Bölümüen_US
dc.authorid182452en_US
dc.authorid113868en_US
dc.authorid220448en_US
dc.authorid178712en_US
dc.authorid0000-0001-8463-2723en_US
dc.authorid0000-0003-1490-1865en_US
dc.relation.publicationcategory0-Belirleneceken_US
dc.identifier.trdizinid192659en_US
dc.institutionauthor0-Belirlenecek
dc.identifier.doi10.5798/diclemedj.0921.2016.01.0659en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 3.0 United States