Gelişmiş Arama

Sistem yöneticileri, oturum açarak ilgili dokümanı görebilirler.

Oturum aç

Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

1987-1992 yılları arasında kliniğimizde izlenen tüberküloz menenjit olgularının klinik özellikleri ve tedavi sonuçları

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.