Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBudak, Turgay
dc.contributor.authorErkan, Ayten
dc.date.accessioned2018-01-04T08:13:26Z
dc.date.available2018-01-04T08:13:26Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted1989
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/3600
dc.description.abstract5 deneğe ait 0.3, 3 ve 30 mg/ml dozda bleomycin ve 6, 24 48 saat süre uygulayarak in-vitro koşullarda, kontrollü olarak yapılan bu çalışmada toplam 3671 met af az değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, hem düzen sizlik içeren hücre oluşumu ve hem de yapısal düzensizlik içeren hücre oluşumu, bleomycin dozunun artırılması, uygulama süresinin artırılması ve aynı sürede doz artırılması ile artmak tadır. Toplam yapısal düzensizliklerin incelenen metafaz sayı sına oranı kontrol gruplarında % 5.02 iken, ü.3 Mg/ml'lik de ney grubulnda % 29. 55' e, 3 mg/ml'lik deney grubunda % 66.77'ye ve 30 mg/ml'lik deney grubunda % 172. 72' ye yükselmektedir. Ayrıca bleomycin dozunun artmasına bağlı olarak yapısal düzensizliklerin çeşit ve miktarında artma olmaktadır. Poliploid hücre oluşumu yalnızca 48 saatlik uygulama, süresinde artmakta ancak doz artışından etkilenmemektedir. Kontrol ve deney gruplarına ait preparatların her birin den 1000 hücre sayılarak mitotik indeks belirlenmiş olup, çalışmada kullanılmış olan bleomycinin, hücrelerin mitoza girme oranlarını düşürdüğü sonucuna varılmıştır. Bleomycin dozunun artmasına bağlı olarak satellit assosiasyonlarında bir düşme olmaktadır.en_US
dc.description.abstract3671 metaphases of 5 normal individuals with control groups were evaluated in in-vitro studies, where 0.3, 3 and 30 j4g/ml doses of bleomycin were administrated for 6, 24 and 48 hours. When the results were evaluated it is concluded that both the aberrant cell formations and the structurally aberrant cell formation were increased by increasing the dosage and the duration of bleomycin. While the ratio°'total structural aberrations to the num ber of metaphases examined was 5.02 % in the control groups, it was 29.55 $ in "the 0«3 ^g/ml experimental group, 66.77 % in the 3 yjg/ml experimental group and 172.72 % in the 30 /ig/ml ex« peridental group. In addition, there was an increase in the varieties and the quantities of the structural aberrations due to the increase in bleomycin dosage, Poliploid cell formation has increased only in 48 hour administration and has not been affected by the increases in dosage. Mitotic index is determined by counting 1000 cells in every slide prepared from both the control and experimental groups, and it is concluded that bleomycin which is used in this study decreases the ratio of mitosis of the cells. Satellite associations decrease due to the increase of bleomycin dosage.en_US
dc.language.isotren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectBleomisinen_US
dc.subjectBleomycinen_US
dc.subjectKromozomlaren_US
dc.subjectChromosomesen_US
dc.subjectİnsanen_US
dc.subjectHumanen_US
dc.titleBleomycinin insan kromozomları üzerine etkisien_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentDicle Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorErkan, Ayten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record