Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTaş, M. Ali
dc.contributor.authorGüneş, Ali
dc.date.accessioned2017-04-13T07:26:15Z
dc.date.available2017-04-13T07:26:15Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2008
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/2945
dc.description.abstractPnömokok enfeksiyonlarının tedavisinde yıllarca penisilin ve diğer antibiyotikler başarı ile kullanılmasına rağmen son zamanlarda tüm dünyada penisiline dirençli Streptococcus pneumoniae suşlarının sayısı artırmaktadır. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen S. pneumoniae kökenlerinde penisilin ve diğer antibiyotiklere direnç test edildi. Minimal inhibisyon konsantrasyonu (MIC) değerleri E-test yöntemiyle saptandı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Kliniği ve Diyarbakır Çocuk Hastanesi'nde Nisan 2003-Haziran 2007 tarihleri arasında yatan hastaların kan, beyin omurilik sıvısı ve idrar örneklerinden 31 S. pneumoniae kökeni izole edildi. Beş suşta (% 16.1) orta derecede penisilin direnci, 1 suşta (%3.2) yüksek düzeyde penisilin direnci, 25 suşta (% 80.7) ise penisiline duyarlılık tespit edildi. Bir suşta (%3.2) seftriakson direnci tesbit edildi. Vankomisin' e direnç yoktu. Sonuç olarak bölgemizdeki pnömokok infeksiyonlarının tedavisinde penisilin halen ilk tercih edilecek ilaç olmalıdır. Ancak ağır pnömokok infeksiyonları ve pnömokoksik menenjitlerin ampirik tedavisinde penisiline duyarlılık tespit edilene kadar seftriakson seçilmelidir.en_US
dc.description.abstractStreptococcus pneumoniae resistant strains to penicillin have been reported worldwide, although, penicillin and some other antibiotics have been used for the treatment of pneumococcal infections with success for many years. The resistance to penicillin and some other antibiotics were tested in S. pneumoniae strains, which were isolated from various clinical samples. E-test was used to detect the minimal inhibitor concentration. Between April 2003 and June 2007, thirty one S. pneumoniae strains were isolated from blood, cerebrospinal fluid, urine at pediatric department of Dicle University Hospital and Diyarbakir Child Hospital . Five strains (16.1%) were found to be low-level resistant to penicillin, one (3.2%) strain high-level resistant to penicillin and 25 strains (80.7%) were found to be susceptible to penicillin. Ceftriaxone resistance was found in one (3.2%). There was not any resistant strain to vancomycin. As a conclusion, In our region, penicillin still must be the first choice of drug in the treatment of pneumococcal infections. However in the empirical treatment of serious pneumococcal infections and pneumococcal meningitis, ceftriaxone would have been chosen as the first-line antibiotic until the susceptibility to penicillin was found.en_US
dc.language.isotren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇocukluk çağıen_US
dc.subjectPenisilin rezistansıen_US
dc.subjectPenicillin resistanceen_US
dc.subjectPnömokok enfeksiyonlarıen_US
dc.subjectPneumococcal infectionsen_US
dc.titleÇocukluk çağı pnömokok enfeksiyonlarında penisilin direncien_US
dc.typeDoctoral Thesisen_US
dc.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorGüneş, Ali


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record