Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Câbir B. Zeyd ve İbaziyye içindeki rolü 

      Bu çalışmada, ibâzîler tarafından mezhebin fikri müessisi olarak kabul edilen Câbir b. Zeyd‘in hayatı ve fırka içindeki rolü ele alınmııtır. Arap âleminde Câbir b. Zeyd hakkında çok az sayıda müstakil çalışmalar vardır. ...