Now showing items 1-1 of 1

    • Müslüman Ermeniler: Muş ve Sason örneği 

      Ahnas, Mehmet Ozan (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      19. yüzyılın son çeyreğinde başlayan, ulus-devlet inşası sürecinin sertleşen askeri ve siyasi getirileriyle Türkiye'de Ermeniler hakkındaki araştırmalar, politik bir zaviyeden ve çoğunlukla 'Ermeni Sorunu' perspektifinde ...