Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Harezm Türkçesinde birleşik fiiller 

      ÖZET Eldeki çalışmada, Karahanlı Türkçesiyle Çağatayca arasında geçiş dili kabul edilen Harezm Türkçesindeki birleşik fiiller incelenmiştir. Bunun için bu dönem eserlerinden Kısasü’l-Enbiyâ, Nehcü’l- Ferâdîs, Muînü’l-Mürîd ...