Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Şeyh Galin'in kaside ve gazellerinde redif kullanım analizi 

      Ciğa, Özkan (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
      Türk Edebiyatı‟nda Hint Tarzının önemli temsilcileri arasında sayılan Şeyh Gâlib, şiirlerinde kullandığı üslupla Dîvân şiirine yeni bir soluk getirmiştir. Bilindiği üzere bir şairin üslubunu pek çok faktör etkiler. ...