Now showing items 1-1 of 1

    • Modernliğin gölgesinde kimlikleri anlamak 

      Demir, Şeyhmus (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
      Kimlikler geleneksel ve modern dönemin kendi dinamikleri içerisinde evrim geçirmiştir. Elde edilen kapsamlı bulgu ve sonuçlar kimlikteki dönüşümün bir süreklilik içinde olduğunu göstermektedir. Çalışma, kimlik olgusunu ...