Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBuluttekin, M.Burak
dc.date.accessioned2024-04-24T19:07:33Z
dc.date.available2024-04-24T19:07:33Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1308-6219
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/197304
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/27461
dc.description.abstract18.yüzyılda İstanbul'daki tarımsal sistemi değerlendirme amacındaki bu çalışma, 17571760 yılları arasındaki döneme ait İstanbul Ahkâm Defterleri'nin tasnifine yöneliktir. Ahkâm Defterleri'nde yer alan kayıtlardaki hükümleri tasnif edebilmek için; (a) defter numaraları, (b) başvuru yerleri, (c) ihtilaf konuları, (d) ihtilafın taraflarının sosyal konumları, (e) ihtilafın taraflarının dinleri ve (f) başvuru yılları, temel analiz değişkenleri olarak seçildi. Her bir hüküm, bu sistematiğe göre -öncelikle kendi içlerinde ve daha sonra da genel analize tabi tutularak- incelendi. genellikle "tımar toprağının ferağ ve tefvizi" (4 karar ve %26,7); Üsküdar bölgesinde yoğunlukla "miri toprağın, sazlık ve kamışın mirasen intikali" (22 karar ve %18,3) ve Haslar bölgesinde genellikle "mera, yayla, kışlak, otlak, sazlık vb. müdahale" (35 karar ve %29,7) konularına ilişkin sorunların yaşandığı tespit edildi. 18.yüzyılda İstanbul tarım sistemindeki sorunların, çoğunlukla yönetilenler (reaya) arasında yaşandığı (%74,9) görüldü. Hem müracaat eden ve hem de şikâyet edilen taraflar, çoğunlukla köyde yaşayan Müslüman yönetilen reayadan müteşekkildi. İncelenen dönemdeki tarımsal sorunların %59,1'inin, 1759-1760 yılları arasındaki dönemde yaşandığı belirlendien_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofDicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleTHE ASSORTMENT OF AGRICULTURE IN ISTANBUL GLIMPSES FROM ISTANBUL AHKÂM REGISTERS IN THE EIGHTEENTH- CENTURYen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue13en_US
dc.identifier.startpage55en_US
dc.identifier.endpage89en_US
dc.departmentDicle Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid197304en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record