Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTunç, Senem Yaman
dc.contributor.authorGörük, Neval Yaman
dc.date.accessioned2024-04-24T19:04:53Z
dc.date.available2024-04-24T19:04:53Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1309-8578
dc.identifier.issn1309-6621
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/151400
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/26894
dc.description.abstractAmaç: Çalışmamızda kadın doğum polikliniğine başvuran hastaların tercih ettikleri kontraseptif yöntemler ve bu kontraseptif tercihlerinin eğitim düzeyleriyle olan ilişkisinin araştırılması amaçlandı.Gereç ve yöntem: Çalışmamıza Kadın Hastalıkları veDoğum Polikliniğine başvuran, herhangi bir kontraseptifyöntem kullanan 61 kadın dahil edildi. Hastaların yaş,gebelik sayıları, yaşayan çocuk sayıları, evlilik süreleri, spontan abortus sayıları, yasal tahliye sayıları, kullan- dıkları kontraseptif yöntemler, yöntem konusunda bilgi aldıkları kaynak, eğitim durumları kaydedildi. Kullanılankontraseptif yöntemler geleneksel ve modern yöntemler olmak üzere iki grupta incelendi.Bulgular: Çalışmamızda 61 hastanın yaş ortalaması 31 yıl (en düşük - en yüksek:18-53) idi. Geleneksel kontraseptif yöntemleri tercih eden kadınların sayısı 21 (%34,4) modern yöntemleri tercih eden kadınların sayısı 40 (%65,6) idi. Kullanılan yöntemlerin sıklığı; geri çekme %27,9 ile en sık kullanılan yöntemdi, takip eden sıklık sırasına göre, prezervatif %26.2, rahim içi araç (RİA) %14.7, tüp ligasyon (T/L) %13.1, oral kontraseptif (OKS) %9.8, takvim yöntemi %6.5, aylık iğne kullanımı %1.6 olarak saptandı. Eğitim düzeyleri; okumamış olanlar 8 (%13,2) , ilköğrenim mezunu 35 (%57,3) , lise ve üzeri olanlar 18 (%29,5) olarak tespit edildi. Geleneksel yöntemleri tercih eden kadınların %37,5’i okumamış idi. Modern yöntemler eğitim düzeyi nispeten daha yüksek olan kesimde daha sıktı. Eğitim düzeyi lise ve üzeri olan kadınların %94,4’ü modern yöntemleri tercih etmekte idi. Geleneksel yöntem kullanan kadınların %42’sinde bilgi edinme kaynağı eş veya arkadaş çevresi iken, doktor tavsiyesiyle korunan kadınların %100’ü modern yöntemleri tercih etmekte idi. Sonuç: Kadınlar eğitim düzeylerine bakılmaksızın aile planlaması ve kontraseptif yöntemler konusunda mutlakaeşleriyle birlikte eğitilmeli ve kendilerine uygun kontrasepsiyon yöntemleri konusunda desteklenmelidirler.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofJournal of Clinical and Experimental Investigationsen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleKadın doğum poliklinik hastalarının kontraseptif yöntem tercihi ve eğitim düzeyleri ile ilişkisien_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage529en_US
dc.identifier.endpage532en_US
dc.departmentDicle Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid151400en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record