Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Mehmet Emin
dc.contributor.authorKara, İsmail Hamdi
dc.contributor.authorKadiroğlu, Ali Kemal
dc.contributor.authorTurgutalp, Kenan
dc.contributor.authorKayabaşı, Hasan
dc.contributor.authorYılmaz, Zülfikar
dc.contributor.authorŞit, Dede
dc.date.accessioned2024-04-24T19:01:45Z
dc.date.available2024-04-24T19:01:45Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1307-671X
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/128747
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/26553
dc.description.abstractAmaç: Osteoporoz; düşük kemik kitlesi, kemikte mikroyapısal dejenerasyon ve yüksek fraktür riskiyle karakterize bir iskelet hastalığıdır. Bu çalışmada amacımız iki yıllık periodda vitamin D tedavisinden sonra Paratiroid hormone düzeyine göre hemodiyaliz ve devamlı ayaktan periton diyaliz tedavisi gören hastalarda osteoporoz sıklığını tespit etmektir. Materyal ve metod: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Diyaliz Merkezinde diyaliz tedavisi gören 18 HD hastası (12 erkek, 6 kadın) ve 12 SAPD hastası (8 erkek, 4, kadın) çalışmaya alındı. Hastalar aktif vitamin D tedavisi öncesi ve sonrası sol topuk kantitatif ultrasonografi ile ölçülen kemik mineral dansitesiyle değerlendirildi. Biyokimyasal analizler için kan örnekleri aktif vitamin D tedavisi öncesi ve sonrasında 12 saatlik açlık periodundan sonra alındı.Bulgular: Tedavi sonunda kemik mineral dansitesinin T ve Z skorları ile ALP, PTH değeri 120 -250 pg/ml olan grupla birlikte PTH değeri 250 pg/ml’den fazla olanlarda da yüksek bulundu. Bu değerler PTH değeri 120 pg/ml’nin altında olanlarda düşük bulundu. Başlangıç Osteoporoz oranı; PTH değeri < 120 pg/ml olanlarda % 23, 120 -250 pg/ml olanlarda % 20 ve 250 pg/ml’den büyük olanlarda ise % 20 olarak saptandı. Tedavi sonrasında sırasıyla % 30, % 0 ve % 20 olduğu görüldü. Sonuç: Tedavi öncesi T skor değerinde her üç grup arasında istatistiksel farklılık yoktu. Tedaviden sonra, anlamlı istatistiksel farklılık saptandı. Özellikle tedavi sonrası PTH değeri 120 – 250 pg/ml olan ikinci grupta T skoru daha iyi bulundu.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofDüzce Tıp Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleThe frequency of osteoporosis in hemodialysis and continuous ambulatory peritoneal dialysis patients according to PTH levels after active vitamin D therapy during the two years perioden_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage37en_US
dc.identifier.endpage42en_US
dc.departmentDicle Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid128747en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record