Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKara, İsmail Hamdi
dc.contributor.authorErdem, Özgür
dc.contributor.authorBucaktepe, Pakize Gamze Erten
dc.date.accessioned2024-04-24T19:01:37Z
dc.date.available2024-04-24T19:01:37Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.issn1308-9889
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/92891
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/26462
dc.description.abstractBu çalışmada kadınlarda demir eksikliği anemisinin, gestasyon öyküsü (gravida, parite, abortus ve yaşayan çocuk sayısı) ile ilişkisinin incelenmesi amaçlandı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD’na iki aylık (Eylül-Ekim 2007) dönemde başvuran kadın hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların hematokrit, hemoglobin, demir, serum demir bağlama kapasitesi, yaş, gebelik sayısı (gravida), doğum sayısı (parite) ve düşük sayısı (abortus) kaydedildi. Transferin saturasyon indeksi %20’nin altında olanlar ile hematokriti %35’in altında olanlar anemi olarak değerlendirildi.Çalışmaya alınan hastaların %23,1’inde anemi tespit edildi. %76,9’u normal olarak değerlendirildi. Anemi; gravidası ? 3 olanlarda %26.7 iken, >3 olanlarda %73.3 oranında idi. Anemi saptanmayanlarda; gravida ? 3 olanlar %68 olup, >3 olanlar ise %32 oranında idi (p=0.037). Bu çalışmada gravida ve paritesi yüksek olan kadınlarda demir eksikliği anemisinin arttığı saptanmıştır. Dolayısıyla kadınlarda anemiyi önlemek amacı ile etkili aile planlaması yöntemleri kullanılmalıdır. Kadınlar bu konuda uyarılmalı ve gebelik dışında da demir desteği sağlanmalıdır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofDicle Tıp Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleAile hekimliği polikliniğine başvuran kadınlarda demir eksikliği anemisi ve gestasyon öyküsü ilişkisien_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.volume36en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage123en_US
dc.identifier.endpage126en_US
dc.departmentDicle Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid92891en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record