Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYalçın, Kendal
dc.contributor.authorDeğertekin, Halil
dc.contributor.authorBudak, Turgay
dc.contributor.authorTekeş, Selahattin
dc.contributor.authorSatıcı, Ömer
dc.contributor.authorAlp, M. Nail
dc.date.accessioned2024-04-24T18:58:35Z
dc.date.available2024-04-24T18:58:35Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn1300-4948
dc.identifier.issn2148-5607
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/22855
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/25800
dc.description.abstractAmaç: Hepatit B virus infeksiyonu Türkiye dahil tüm Dünya'da en önemli sağlık problemlerinden biridir. Bu çalışmada, HBV genomik yükü ile kronik HBV infeksiyonunun progresyonunu gösteren çeşitli parametereler arasındaki korelasyonun incelenmesi amaçlandı. Yöntem: Çalışmaya 126 inaktif HBsAg taşıyıcısı, 50 asemptomatik replikatif taşıyıcı (immüntoleran hasta), 90 kronik hepatit B ve 88 karaciğer sirozlu vaka olmak üzere toplam 354 kronik HBsAg taşıyıcısı alındı. Çalışma hastaları en az 6 aylık izlem süresince kalıcı olarak serumda HBsAg, HBeAg ve anti-HBe pozitifliği saptanan, yaşları 14-62 arasında değişen, kadın ve erkeklerden oluşmaktaydı. Serum HBV DNA düzeyi sıvı hibridizasyonla saptandı ve sıvı hibridizasyon değeri l pg/ml olan hastalarda ayrıca ek olarak PZR incelemesi yapıldı. Bulgular: Toplam 354 hastanın 118'i (%33) HBeAg-pozitif ve 236'sı (%67) HBeAg-negatif hastalardan oluşmaktaydı. HBeAg-negatif hastaların, 126'sı (%53) normal ALT düzeyine sahipken 31'inde (%13) yüksek ALT düzeyi (kronik hepatit B), ve 79'unda ise (%33) siroz saptanırken bu oranlar HBeAg-pozitif hastalarda sırasıyla 50 (%42), 59 (%50) ve 9 (%8) idi. Transaminaz değerleri ile histolojik karaciğer hasarı arasında anlamlı bir korelasyon mevcutken viral replikas-yon düzeyi ile karaciğer hasarı arasında anlamlı bir korelasyon bulunmadı. Sonuç: HBV'ye bağlı karaciğer hastalığında HBV DNA önemli ve spesifik bir işaretleyici olmasına karşın bu çalışmada ALT'nin karaciğer inflamasyonunu göstermede en iyi işaretleyici olduğu bulunmuştur. Bu bulgular, yeni olmamasına karşın, kronik HBsAg taşıyıcılarında gereksiz ve pahalı viral yük tayinlerinin yapılmaması konusunda ek bilgiler sağlamıştır.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.relation.ispartofTurkish Journal of Gastroenterologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleDetermination of serum hepatitis B virus DNA in chronic HBsAg carriers: Clinical significance and correlation with serological markersen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage157en_US
dc.identifier.endpage163en_US
dc.departmentDicle Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid22855en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record