Show simple item record

dc.contributor.advisorAkkuş, Murat
dc.contributor.authorKorkmaz, Metin
dc.date.accessioned2016-12-13T07:02:57Z
dc.date.available2016-12-13T07:02:57Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2004
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/2552
dc.description.abstractAkciğerin immünolojik bir organ olduğu fikri, son on yılda geliştirilmiş olup bir çok çalışmada değinilmiştir. Bronş-bağımlı lenfoid doku Bağımlı Lenfoid Lenfoid Dokuya immünolojik hücrelerin daha fazla yerleştiği alanlar olarak bilinir. İndirekt immünoperoksidaz işaretleme yöntemiyle insan akciğer kesitlerindeki Mast hücre kimaz, Timus Aktivasyonu-Regüle Eden Kemokin ve CD 104 monoklonal antikorların varlığı ortaya konularak tüm doku örnekleri Olympus- BH2 ışık mikroskobu ile incelendi. Mast hücre kimaz ile reaksiyona giren insan akciğer kesitlerinde bağ dokusundaki fîbroblastların hafif derecede reaksiyon verdiği izlendi. Endotel hücreleri ve damar düz kaslarında ise bu reaksiyonun orta derecede olduğu saptandı. Timus Aktivasyonu-Regüle Eden Kemokin monoklonal antikor ile boyanan insan akciğer kesitlerinde, folliküler dentritik hücrelerin, Bağımlı Lenfoid Lenfoid Dokuya ait lenfositlerin, bronş düz kas hücrelerinin ve endotel hücrelerinin orta derecede reaksiyon verdiği izlendi. Ayrıca kan hücrelerinde de zayıf nonspesifik bir boyanma gözlendi. CD 104 monoklonal antikoru ile boyanmış insan akciğer kesitlerinde, endotel hücrelerinin orta derecede reaksiyon verdiği, damar ve bronş düz kas hücrelerinde bu reaksiyonun zayıf bir şekilde olduğu, bronş epiteline ait bazal membramn hafif derecede reaksiyon verdiği gözlendi. Bronş Bağımlı Lenfoid Lenfoid Dokuya ait yapılar incelendiğinde ise folliküler dendritik hücrelerin güçlü derecede reaksiyon verdiği, lenfositler, bronş epiteli ve plevrada bu reaksiyonun zayıf olduğu saptandı. İnsan akciğer dokusunun immünohistokimyasal olarak ayrıntılı yapısı farklı CD'lerle ortaya konulmaya çalışıldı. Bu CD'lerin insan akciğerlerinde endotel hücrelerini, bronş ve damar düz kaslarını, bronş epitelini, bazal membranı, plevra ve lökositleri eksprese ettiği izlendi. Anahtar Kelimeler: İnsan akciğer; MCC, TARC, CD 104, İmmünohistokimya.en_US
dc.description.abstractThe thought of lung being an immunologic organ has been developed recently in ten years and has reported in many studies. Bronch-associated lymphoid tissue is known as the areas in where immunologic cells are being located. The expression of monoclonal antibody of Mast cell chymase, Thymus activated lymphoid chemocine and CD 104 were shown by indirect immunoperoxidase technique and of all tissue samples were examined under 01ympus-BH2 light microscope. The expression of the fibroblasts of connective tissue in human lung tissue sections of which reacted with MCC were observed in a few rate. Although it was detected that this reaction was moderate rate in endothelial cells and in the smooth muscle cells of the vessels. The human lung tissue sections that expressed with monoclonal antibody TARC, it was observed that follicular dendritic cells, lymphosites of BALT, bronchial smooth muscle cells and endothelial cells- were moderate reacted. Thus there was nonspesific expression in blood cells. The human lung tissue sections that was being expressed with monoclonal antibody CD 104, the expression of endothelial cells were moderate rate, in the vessel and bronchial smooth muscle cells this reaction was few and the basal membrane of the bronchial epithel was reacted lightly. Hence the follicular dendritic cells' s expression was intense, the lymphosites, bronchial epithelium and pleura were weak when the structures of BALT was observed. The comprehensive immunohistochemical structure of human lung tissue was determined with different CD's. It was observed that these CD's expressed endothelial cells, smooth muscles cells of bronchie and vessels, bronchial epithelium, basal membrane, pleura and leucocytes in the human lungs. Key Words: Human Lung, MCC, TARC, CD 104, İmmunohistochemistry.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectİnsan akciğerien_US
dc.subjectİmmünohistokimyaen_US
dc.subjectImmunohistochemistryen_US
dc.subjectHuman lungen_US
dc.subjectMCCen_US
dc.subjectTARCen_US
dc.titleLobektomi sonrası insan akciğer dokusunun farklı CD'lerle immünohistokimyasal analizien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKorkmaz, Metin


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record