Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldırım Baylan, Müzeyyen
dc.contributor.authorEkinci, Mensur Hasan
dc.date.accessioned2016-03-07T13:25:50Z
dc.date.available2016-03-07T13:25:50Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2011
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/1716
dc.description.abstractAmaç: Çalışmanın amacı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde doğan ve başvuran tüm yeni-doğanların işitme kayıplarının değerlendirilmesidir. Materyal ve metod: Bu çalışmaya Mart 2008-Mayıs 2011 tarihleride Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde doğan ve başvuran 1120 yenidoğan bebek dahil edilmiştir. Tüm be-bekler taburcu olmadan önce taşınabilir otoakusik emisyon cihazı ile ilk testleri yapıldı. OAE sonucuna göre geçti-kaldı şeklinde değerlendirildi. Çalışmaya alınan yenidoğanlardan ayrıntılı anamnez alındı ve risk faktörlerine göre sınıflandırıldı. İlk testten kalan yenidoğanlara 15 gün sonra otoakustik emisyon cihazı ile ikinci test yapıldı. İkinci testten kalan kalan bebekler üçüncü kontrole çağrılarak ABR ile işitmeleri değerlendirildi ve işitme kaybı var olup olmadığı değerlendirildi. Testlerin değerlendirilmesi SPSS 6.0 programı ile yapıldı ve istatiksel karşılaştırma pearson ki kare testi ile yapılmıştır. Bulgular: Bu çalışmada 1120 yenidoğan Otoakustik emisyon(OAE) ile taramaya alınmıştır. Birinci testten 341 (%30.4) yenidoğan kaldı, 779 (%69.6) geçmiştir. Kalan 341 (%30.4) yeni-doğan 15 gün sonra tekrar OAE ile değerlendirildi. İkinci testte 285 (%25.4) yenidoğan geçti, 56 (%5.0) sı kaldı. Üçüncü aşama, iki ay sonra ABR kullanılarak yapıldı. Kalan 56 (%5,0) yenidoğan ABR testine tabi tutuldu. ABR sonucu 31 (%2.8) yenidoğanda normal, 25’in (%2.2) in sonucu anormal çıkmıştır. Risk faktörü olan yenidoğanlarda işitme kaybı % 5.7, risk faktörü olmayanlarda iştme kaybı saptanmamıştır. Düşük doğum ağırlığı olan yenidoğanlarda sensorinöral işitme kaybı %6.8, hiperbilirunemi olan bebeklerde % 4.8 olarak bulunmuştur. Sonuç: İşitme kaybının erken teşhisi bireyin konuşma, lisan, sosyal ve emosyonel gelişimi için önemlidir. Konjenital işitme kaybının erken tanısında ve rehabilitasyonunda yenidoğan işitme taraması önemlidir.. OAE ve ABR’nin birlikte kullanılması taramanın değerini arttıracaktır. İşitme taramalarında tüm yenidoğanlar taranmalıdır ancak risk faktörü olan bebekler üzerinde hassasiyetle durulmalıdır.en_US
dc.description.abstractObjective: Thıs study aims to determine the prevalence of hearing loss among all newborns who born and applied at Hospıtal University of Dicle Diyarbakır. Material and method: In this study, 1120 newborns who born and applied at Hospıtal Uni-versity of Dicle Diyarbakır during March 2008 to May 2011 were included. Before having been discharged, all newborns were tested with a portable otoacustic emission (OAE) . It was eveluated as pass-fail according to the OAE result. All of newborns were questioned for medical history and classified according to the risk factors. Newborns who had failed from the first test were again tested for the second time after fifteen days. Those who failed the second test were controlled with the ABR for the third time and eveluated whether there is a hearing loss or not. Tests were evaluated with the SPSS 6.0 and istatistical comparison were conducted by pearson chi square . Results: In this study , 1120 underwent OAE screening. In the first screening test, 341 (30.4 percent) of them failed and 779 (69.6 %) passed. 341 (30.4 %) of them came for a second sta-ge after 15 days. In the second stage , 285 (25.4 %) passed on OAE screening, 56 (5,0 % ) failed. In the thırd stage screening at two months of age, these infants underwent ABR. The remaining 56 (5.0 %) were tested with the ABR . 31(2.8 %) had normal and 25(2.2 %) abnor-mal ABR . The prevalence of hearing loss in this study was 2.2 percent. Hearing loss amoung newborns with high risk 5.7 percent and newborns without high risks 0 percent. It was found out that low birth infant weight hearing loss 6.8%, the newborns with hiperbulirinemia 4.8%. Conclusion: The early diagnosis of hearing loss is important for the individual’s speech , language, social and emotional development. In the early diagnosis of congenital hearing loss and rehabilitation the newborns hearing screening is important. The using of both OAE and ABR will increase value of the screening. In the hearing screening all newborns have to be scanned however the newborns who have risk factor must be focused on .en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAkustik impedans testlerien_US
dc.subjectAcoustic impedance testsen_US
dc.subjectOtoakustik emisyonlaren_US
dc.subjectAutoacoustic emissionsen_US
dc.subjectİşitmeen_US
dc.subjectHearingen_US
dc.subjectİşitme testlerien_US
dc.subjectHearing testsen_US
dc.subjectBebek-yenidoğmuşen_US
dc.subjectInfant-newbornen_US
dc.titleYenidoğanlarda işitme taramasıen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorEkinci, Mensur Hasan


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record