Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Nam-ı müstear kavramı ve hukuki niteliği 

      Ayan, Mehmet (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1984)
      Eski hukukumuza ait bir kısım hukuki müesseseler, değişik kapsamlarda da olsa, bugün bile yaşamaya devam etmektedir. Eşya hukukunda, kötü niyetli zilyedin iade yükümlülüğüyle ilgili olarak kullanılan “ecrimisil” borçlar ...