Now showing items 1-3 of 3

  • Evlilik birliğinin korunmasına ilişkin tedbirlerden olan nafaka davalarında görevli mahkeme 

   Tuluay, Metin (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1983)
   Yargıtay 2. HD., 25/3/1971 tarihli ve 1620/1978 sayılı kararında “evvelce sulh mahkemesince tedbir nafakası tekdir edilmiş olsa bile boşanma davası sebebiyle ve MK. M. 137 ve 162’ye dayanılarak tedbir nafakası talep ...
  • Medeni yargılama hukukunda dava ilişkisi 

   Tuluay, Metin (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1983)
   Dava bir uyuşmazlığın çözümü veya bir hukuksal durumun tanınması için, belirli bir hasma karşı yargı organının harekete geçirilmesidir (1). Dava ile devletin klasik üç erkinden birini oluşturan yargıyı harekete geçiren ...
  • Usule ilişkin kazanılmış hak 

   Tuluay, Metin (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1984)
   Usule ilişkin kazanılmış hak kavramı, Türk hukuk uygulamasının yarattığı bir kavramdır. Yeni, içtihat yoluyla güncel hukukun boşluğunu doldurma, başka kelimelerle, bir hukuk yaratma faaliyeti sonucu ortaya çıkmış bir ...