Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Fahreddîn er-Râzî’de kaza ve kader inancı 

      Akdeniz, Ahmet (Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2023)
      Kaza ve kader meselesi, İslam inancında önemli bir yere sahiptir. İslam’ın bidayetinden itibaren bu mesele etrafında çeşitli fikir ayrılıkları ortaya çıkmıştır. Bu fikirlerden bir kısmı insanı yüceltirken, bir kısmı da ...