Now showing items 1-1 of 1

    • Eğitimin ekonomiye ve kalkınmaya etkisi 

      Çakmak, Özlem (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2008)
      Bu çalışmanın amacı, eğitimin ekonomi ve kalkınmadaki önemini vurgulamaktır. Toplumlar, eğitim düzeyinin artmasıyla, verimlilik arasında bağ kurmakta, bireyin yaşadığı topluma, aldığı eğitim ölçüsünde katkıda bulunduğuna ...