Now showing items 1-1 of 1

    • Taşlıcalı Yahyâ Bey ve Hamse’si 

      Taşlıcalı Yahyâ Bey ve Hamse‟si adlı bu çalışmanın girişinde mesnevî ve hamse kavramları hakkında genel bilgiler verilmiş, Gâirin hayatı ve edebî kişiliği anlatılmıştır. İnceleme bölümünde hamsede yer alan Şâh u Gedâ, ...