Show simple item record

dc.contributor.authorKaya, Ahmet
dc.contributor.authorDerman, Orhan
dc.contributor.authorYaramış, Ahmet
dc.contributor.authorKırbaş, Gökhan
dc.contributor.authorHaspolat, Yusuf Kenan
dc.date.accessioned2021-10-20T08:12:28Z
dc.date.available2021-10-20T08:12:28Z
dc.date.issued2000en_US
dc.identifier.citationKaya, A., Derman, O., Yaramış, A., Kırbaş, G. ve Haspolat, Y. K. (2000). Güneydoğu Anadolu bölgesindeki kistik fibrozisli 23 hastanın klinik ve laboratuvar özellikleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 43, 343-351.en_US
dc.identifier.issn0010-0161
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/7910
dc.description.abstractBu çalışmada Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda Ocak 1996 ve Aralık 1998 tarihleri arasında kistik fibrozis tanısı almış 23 hasta klinik ve laboratuvar bulguları ile değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, 23 patients diagnosed with cystic fibrosis between January 1996 and December 1998 in Dicle University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics were evaluated with their clinical and laboratory findings.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHacettepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectKistik fibrozisen_US
dc.subjectKlinik bulgularen_US
dc.subjectLaboratuvar bulgularıen_US
dc.subjectCystic fibrosisen_US
dc.subjectClinical findingsen_US
dc.subjectLaboratory findingsen_US
dc.titleGüneydoğu Anadolu bölgesindeki kistik fibrozisli 23 hastanın klinik ve laboratuvar özelliklerien_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume43en_US
dc.identifier.startpage345en_US
dc.identifier.endpage351en_US
dc.relation.journalÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5299-9480en_US
dc.contributor.authorID0000-0003-4618-1110en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5742-2365en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorKaya, Ahmet
dc.contributor.institutionauthorDerman, Orhan
dc.contributor.institutionauthorYaramış, Ahmet
dc.contributor.institutionauthorKırbaş, Gökhan
dc.contributor.institutionauthorHaspolat, Yusuf Kenan


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record