Show simple item record

dc.contributor.authorKara, İsmail H.
dc.contributor.authorGürkan, Fuat
dc.contributor.authorBoşnak, Mehmet
dc.contributor.authorDikici, Bünyamin
dc.contributor.authorHaspolat, Yusuf Kenan
dc.date.accessioned2021-10-13T12:39:30Z
dc.date.available2021-10-13T12:39:30Z
dc.date.issued1997en_US
dc.identifier.citationKara, İ. H., Gürkan, F., Boşnak, M., Dikici, B. ve Haspolat, Y. K. (1997). E hepatiti (Olgu sunumu). Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 1(4), 234-236.en_US
dc.identifier.issn1303-6637
dc.identifier.issn1308-531X
dc.identifier.urihttps://jag.journalagent.com/tahd/pdfs/TAHD_1_4_234_236.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/7888
dc.description.abstractHepatit E enfeksiyonu kural olarak gelişlmekte olan ülkelerde geniş salgınlara ve epidemilere yol açan, fekal-oral yolla bulaflan non-A, non-B hepatitidir. Hastalığı kaynağı genellikle kontamine sulardır ve epidemiler sıklıkla yağmurlu mevsimlerden sonra gözlenir. Bu çalışmada laboratuvar bulgularıyla desteklenen, birisi hepatit A koenfeksiyonuna sahip, 4 ve 5 yaşlarında akut hepatit E enfeksiyonlu iki olgu bildirildi. Ayaktan takip edilen hastalar ve semptomatik olarak tedavi edildiler ve tamamen iyileştiler.en_US
dc.description.abstractHepatitis E infection is non-A, non-B hepatitis that is transmitted by the fecal-oral route, which, as a rule, causes large epidemics and epidemics in developing countries. The source of the disease is usually contaminated water, and epidemics are often observed after rainy seasons. In this study, two cases with acute hepatitis E infection aged 4 and 5 years, one of whom had hepatitis A co-infection, were reported, supported by laboratory findings. Outpatients and symptomatically treated and fully recovered.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneğien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHepatit Een_US
dc.subjectnon-Aen_US
dc.subjectnon-B hepatitien_US
dc.subjectÇocuken_US
dc.subjectKoenfeksiyonen_US
dc.subjectHepatitis Een_US
dc.subjectnon-B hepatitisen_US
dc.subjectChilden_US
dc.subjectCoinfectionen_US
dc.titleE hepatiti (Olgu sunumu)en_US
dc.title.alternativeHepatitis E (Case report)en_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage234en_US
dc.identifier.endpage236en_US
dc.relation.journalTürkiye Aile Hekimliği Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5299-9480en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-8390-5109en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorKara, İsmail H.
dc.contributor.institutionauthorGürkan, Fuat
dc.contributor.institutionauthorBoşnak, Mehmet
dc.contributor.institutionauthorDikici, Bünyamin
dc.contributor.institutionauthorHaspolat, Yusuf Kenan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record