Show simple item record

dc.contributor.authorHaspolat, Yusuf Kenan
dc.contributor.authorElevli, Murat
dc.contributor.authorGünbey, Sacit
dc.contributor.authorYakut, İbrahim
dc.date.accessioned2021-10-13T12:20:55Z
dc.date.available2021-10-13T12:20:55Z
dc.date.issued1990en_US
dc.identifier.citationHaspolat, Y. K., Elevli, M., Günbey, S. ve Yakut, İ. (1990). Fonksiyonel enürezis tedavisinde imipramin ve piracetamin yeri hakkında kontrollü ve mukayeseli bir çalışma. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, 27(2), 180-183.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/7886
dc.description.abstractİki yıllık zaman süresi içinde kliniğimize gece işemesi şikayeti ile başvuran 7 ile 16 yaş arasındaki fonksiyonel enürezisli 94 çocuk üzerinde imipramim ve piracetamin tedavileri etkinliği araştırıldı. Bunlardan rastgele seçilen 40'ar kişilik iki gruptan birsine piracetam diğerine imipramin uygulandı. Placebo verilen 14 çocuk kontrol grubu olarak alındı. Sonuçlar karşılaştırıldığında, enürezis tedavisinde pirasetam ve imipraminden elde edilen başarı oranları birbirine çok yakın bulundu.İlaçlara ait bir yan etkiye rastlanmadı.en_US
dc.description.abstractThe efficacy of imipramim and piracetamine treatments was investigated on 94 children with functional enuresis between the ages of 7 and 16 who applied to our clinic with the complaint of nighttime urination over a two-year period. Piracetam was administered to one of the two randomly selected groups of 40 people, the other to imipramine. 14 children given placebo were taken as the control group. When the results were compared, the success rates of piracetam and imipramine in the treatment of enuresis were found to be very close to each other. No side effects of drugs were found.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİzmir Devlet Hastanesi Yardım ve İlmi Araştırmaları Teşvik Derneğien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectFonksiyonel enürezis noktürnaen_US
dc.subjectİmipraminen_US
dc.subjectPiracetamen_US
dc.subjectFunctional enuresis nocturnaen_US
dc.subjectImipramineen_US
dc.titleFonksiyonel enürezis tedavisinde imipramin ve piracetamin yeri hakkında kontrollü ve mukayeseli bir çalışmaen_US
dc.title.alternativeThe treatment of children with functional enuresis with imipramine and piracetam. A controlled and comparing studyen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume27en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage180en_US
dc.identifier.endpage183en_US
dc.relation.journalİzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5299-9480en_US
dc.contributor.authorID0000-0001-6946-4995en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-0510-965Xen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorHaspolat, Yusuf Kenan
dc.contributor.institutionauthorElevli, Murat
dc.contributor.institutionauthorGünbey, Sacit
dc.contributor.institutionauthorYakut, İbrahim


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record