Show simple item record

dc.contributor.authorKılınç, Metin
dc.contributor.authorNarlı, Nejat
dc.contributor.authorHaspolat, Yusuf Kenan
dc.contributor.authorBircan, Zelal
dc.contributor.authorKervancıoğlu, Mehmet
dc.date.accessioned2021-10-13T08:42:28Z
dc.date.available2021-10-13T08:42:28Z
dc.date.issued1995en_US
dc.identifier.citationKılınç, M., Narlı, N., Haspolat, Y. K., Bircan, Z. ve Kervancıoğlu, M. (1995).Büyüme hormunu tedavisi alan vakaların boylarının mevsimsel değişiklikleri. Yeni Tıp Dergisi, 12(6), 385-388.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/7877
dc.description.abstractNormal çocuklarda büyümenin mevsimsel değişiklikleri iyi tanımlanmış olmasına karşın bunun mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada idiyopatik büyüme hormonu (GH) eksikliği tanısı alarak GH verilen olgularda tedavi öncesi ve tedavi sonrası boy uzamasının mevsimlerle değişiklik gösterip göstermediği araştırıldı.en_US
dc.description.abstractAlthough seasonal changes in growth in normal children are well described, the mechanism of this is not fully understood. In this study, it was investigated whether the height increase before and after treatment varies with the seasons in patients diagnosed with idiopathic growth hormone (GH) deficiency and given GH.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürkiye Sağlık ve Tedavi Vakfıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectBoyun mevsimsel değişimien_US
dc.subjectBüyüme hormonu tedavisien_US
dc.subjectİdiyopatik büyüme hormonu eksikliğien_US
dc.subjectSeasonal variation of the statureen_US
dc.subjectGrowth hormone threapyen_US
dc.subjectIdiopathic growth hormone deficiencyen_US
dc.titleBüyüme hormunu tedavisi alan vakaların boylarının mevsimsel değişikliklerien_US
dc.title.alternativeThe seasonal variations of the stature of children on growth hormone therapyen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue6en_US
dc.identifier.startpage385en_US
dc.identifier.endpage388en_US
dc.relation.journalYeni Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5299-9480en_US
dc.contributor.authorID0000-0003-1385-6492en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorKılınç, Metin
dc.contributor.institutionauthorNarlı, Nejat
dc.contributor.institutionauthorHaspolat, Yusuf Kenan
dc.contributor.institutionauthorBircan, Zelal
dc.contributor.institutionauthorKervancıoğlu, Mehmet


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record