Show simple item record

dc.contributor.authorYaramış, Ahmet
dc.contributor.authorGürkan, Fuat
dc.contributor.authorDikici, Bünyamin
dc.contributor.authorHaspolat, Yusuf Kenan
dc.contributor.authorSöker, Murat
dc.contributor.authorTaş, M. Ali
dc.date.accessioned2021-10-07T06:00:39Z
dc.date.available2021-10-07T06:00:39Z
dc.date.issued1998en_US
dc.identifier.citationYaramış, A., Gürkan, F., Dikici, B., Haspolat, Y. K., Söker, M., Taş, M. A. ve diğerleri. (1998). Çocuklarda bakteriyel menenjit tedavisi ve korunması. İlaç ve Tedavi Dergisi, 11(2), 75-80.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/7869
dc.description.abstractBakteriyel menenjitler kraniyal ve spinal leptomeninkslerin akut pürulan infeksiyonudur. İnfeksiyon septik yol ile, açık kafa travması esnasında patojenlerin direkt girişiyle, mikro cerrahi girişimler veya şant yerleştirilmesi esnasında ya da sinonazal veya nazofarangeal bölgelerdeki infeksiyonun direkt yayılımı ile oluşabilir.en_US
dc.description.abstractBacterial meningitis is an acute purulent infection of the cranial and spinal leptomeninges. Infection may occur by the septic route, by direct entry of pathogens during open head trauma, by microsurgical procedures or shunt placement, or by direct spread of infection in the sinonasal or nasopharyngeal regions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHekimler Yayın Birliğien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectÇocuken_US
dc.subjectBakteriyel menenjiten_US
dc.subjectTedavien_US
dc.subjectChilden_US
dc.subjectBacterial meningitisen_US
dc.subjectTreatmenten_US
dc.titleÇocuklarda bakteriyel menenjit tedavisi ve korunmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage75en_US
dc.identifier.endpage80en_US
dc.relation.journalİlaç ve Tedavi Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5299-9480en_US
dc.contributor.authorID0000-0001-8463-2723en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorYaramış, Ahmet
dc.contributor.institutionauthorGürkan, Fuat
dc.contributor.institutionauthorDikici, Bünyamin
dc.contributor.institutionauthorHaspolat, Yusuf Kenan
dc.contributor.institutionauthorSöker, Murat
dc.contributor.institutionauthorTaş, M. Ali


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record