Show simple item record

dc.contributor.authorKarakaş, Zeynep
dc.contributor.authorHaspolat, Yusuf Kenan
dc.contributor.authorDemirel, Nurten
dc.date.accessioned2021-10-07T05:50:46Z
dc.date.available2021-10-07T05:50:46Z
dc.date.issued1991en_US
dc.identifier.citationKarakaş, Z., Haspolat, Y. K. ve Demirel, N. (1991). Dicle Üniversitesi çocuk kliniğinde izlenen Burkitt lenfoma olguları. PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 13(1), 79-87.en_US
dc.identifier.issn1301-3122
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/7865
dc.description.abstractDicle Üniversitesi Çocuk Kliniğinde 1989-1990 yıllarında izlenen 6 Burkitt Lenfoma olgusu incelendi. Hastaların en küçüğü 4, en büyüğü 7 yaşında olup ortalama yaş 6 idi. Primer tümör %16,7 hastada çenede, % 83,3 hastada batındaydı. Başvuru sırasında 5 hastada ( % 83,3) hastalık yaygın formdaydı. Tedaviye alınabilen 5 hastanın 3'üne (%60) NHL-LSA-L2, 2'sine (%40) Modifiye Ziegler tedavi protokolu uygulandı.en_US
dc.description.abstractSix Burkitt's lymphoma cases followed up in Dicle University Pediatric Clinic between 1989-1990 were analyzed. The youngest of the patients was 4 years old and the oldest was 7 years old, and the mean age was 6 years. The primary tumor was in the jaw in 16.7% of the patients and in the abdomen in 83.3% of the patients. At the time of presentation, the disease was in the diffuse form in 5 patients (83.3%). NHL-LSA-L2 was applied to 3 (60%) of 5 patients who could be treated, and Modified Ziegler treatment protocol was applied to 2 (40%) patients.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherEkin Yayıncılıken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectDicle Üniversitesien_US
dc.subjectÇocuk kliniğien_US
dc.subjectBurkitt lenfomaen_US
dc.subjectDicle Universityen_US
dc.subjectChildren's clinicen_US
dc.subjectBurkitt lymphomaen_US
dc.titleDicle Üniversitesi çocuk kliniğinde izlenen Burkitt lenfoma olgularıen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage79en_US
dc.identifier.endpage87en_US
dc.relation.journalPTT Hastanesi Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5299-9480en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-8835-3235en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorKarakaş, Zeynep
dc.contributor.institutionauthorHaspolat, Yusuf Kenan
dc.contributor.institutionauthorDemirel, Nurten


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record