Now showing items 1-20 of 112

  • Adolesan sağlığı ve hastalıkları 

   Adolesan dönemi, spesifik sağlık ve gelişimsel ihtiyaç ve hakların olduğu bir hayat dönemidir. Aynı zamanda bilgi ve becerinin geliştiği, duygular ve ilişkilerle nasıl baş edileceğinin öğrenildiği, yetişkin kimliğinin ...
  • Adolesanda beslenme 

   Organizmanın canlılığı için gerekli gıdanın dışarıdan alınması, ilgili yerlere iletilmesi ve belli yerlerde birtakım değişikliklere uğratılması gerekmektedir.
  • Adolesanda büyüme ve puberte 

   Çocukluk çağı döllenmeyle birlikte başlar ve puberte (ergenlik) döneminin sonuna kadar devam eder. Büyüme, hücre sayısı ve hücre büyüklüğünün artmasına paralel olarak vücut hacmi ve kütlesinin artması demektir.
  • Adolesanda kemik sağlığı ve spor 

   İnsan vücudunun büyüklüğü ve formunu temelde; belirli esaslar içinde oluşmuş ve belirli bir sistem ile bir araya gelmiş iskelet sistemi oluşturur.
  • Adolesanda psikososyal sorunlar 

   İnsanlar yaşamları boyunca sürekli olarak gelişir ve değişirler. Erikson'a göre, bu değişimlerin yoğun olarak yaşandığı dönemlerden biri olan adolesan döneminde, kazanılması gereken temel özellik kimlik gelişimidir.
  • Amed, bajarê pêxember, sehabe û ewlîyayan 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; Rotîn, Ezedîn; Haspolat, Yusuf Kenan (2015)
   Weki li gelek bajaren me li Amede ji goren ewliyayan hene.Ji aliye turizma baweriye ve ev gor geleki giring in.
  • Amed, bajarê sehabeyan 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; Dêrikî, Şivanê; Haspolat, Yusuf Kenan (2015)
   Tirba Hz. Silêman : Di tirbe de mezelen 27 sehabeyan hene, mezel di jerzemina mizgefte de ne.
  • Beşinci Haremi Şerif 

   Haspolat, Yusuf Kenan (Prof. Dr. Yusuf Kenan Haspolat, 2014)
   [Özet Yok]
  • Bölgemizde tarihte tıp 

   Son buzul çağından sonra yaradan dünyada Diyarbakır-Urfa arasındaki Karacadağda ilk yaşamı gerçekleştirdi. Urfa'da M.Ö.9000 Nevali Çori, M.Ö.10.000 Göbeklitepe, Batmanda M Ö.10.000 Hallan Çemi, Malatya'da M.Ö.5000 Aslantepe, ...
  • Çocuk ve ergenlerde beslenme 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Yolbaş, İlyas; Aktar, Fesih; Ertuğrul, Sabahattin; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; 0000-0001-9978-9694; 0000-0002-0760-5681; 0000-0003-0903-6520; Haspolat, Yusuf Kenan; Aktar, Fesih; Yolbaş, İlyas; Ertuğrul, Sabahattin (Orient, 2017)
   Ağız ve dişlerin sağlığı, vücut fonksiyonlarımızın, yaşam kalitemizin ve genel sağlığımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Erken yaşlarda alınabilecek bazı önlemlerle, dünyada en yaygın ve sık görülen ağız ve diş sağlığı ...
  • Çocuk ve ergenlerde büyüme 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Büyükgebiz, Atilla; Yolbaş, İlyas; Aktar, Fesih; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; 0000-0002-0760-5681; 0000-0001-9978-9694; Haspolat, Yusuf Kenan; Yolbaş, İlyas; Aktar, Fesih (Orient, 2018)
   Hipofiz bezi yaklaşık olarak erkeklerde 0,5 gr, kadınlarda multipar kadınlarda 1,5 gr ağırlığında bezelye büyüklüğünde, bileşik endokrin bir bezdir. Hipofiz bezi sfenoid kemiğindeki derin küçük bir çöküntüde beynin üçüncü ...
  • Çocuk ve ergenlerde diyabetes mellitus 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Aktar, Gökçe; Kaya, İlyas; Ege, Serhat; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; 0000-0001-5430-602X; Haspolat, Yusuf Kenan (Orient, 2019)
   Langerhans adacıkları, kan glukoz seviyesini düzenleyen hormonları salgılayan diffüz bir endokrin organdır. Pankreasın endokrin komponenti olan Langerhans adacıkları organ boyunca değişik boyutlardaki hücre grupları halinde ...
  • Çocuk ve ergenlerde endokrin aciller 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Aktar, Fesih; Kaya, İlyas; Baysal, Erkan; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; 0000-0002-0760-5681; Haspolat, Yusuf Kenan; Aktar, Fesih (Orient, 2019)
   Hipofiz bezi hipotalamusun altında yerleşen, 0,5 gram ağırlığında endokrin bir bezdir. Adenohipofiz (ön lob) ve nörohipofiz (arka lob) olmak üzere ikiye ayrılır.Endokrin işlem daha çok adenohipofiz tarafından yapılır. ...
  • Çocuk ve ergenlerde gonad hastalıkları 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Aktar, Fesih; Ege, Serhat; Bilici, Salim; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; 0000-0002-6978-7222; 0000-0002-0760-5681; 0000-0001-5430-602X; Haspolat, Yusuf Kenan; Aktar, Fesih; Bilici, Salim (Orient, 2019)
   Pelvis boşluğunun yan duvarlarında a.v.iliaca externa ve interna adlı çatalın aşağısında, fossa ovarica adlı çukurlarda bulunurlar. Yanlardan basık oval görünümlüdürler. Dış tabakasında kabuk yapısında bir tabaka bulunur. ...
  • Çocuk ve ergenlerde hipofiz ve hipotalamus hastalıkları 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Baysal, Erkan; Ege, Serhat; Tüzün, Abidin; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; 0000-0001-6034-9413; 0000-0001-5430-602X; Haspolat, Yusuf Kenan (Orient, 2019)
   Kafatasının tabanın ortasında bulunan temel kemik, os sphenoidale'ni gövdesinin üst yüzündeki cella turcica'da, fossa hypophysialis'e yerleşmiş bir bezdir. Hipofiz bezinin üst yüzü duramater uzantısı olan diaphragm selae ...
  • Çocuk ve ergenlerde kemik sağlığı 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Aktar, Fesih; Küçüköner, Mehmet; Tekin, Recep; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; 0000-0003-4577-4475; 0000-0002-0760-5681; Haspolat, Yusuf Kenan; Aktar, Fesih; Küçüköner, Mehmet; Tekin, Recep (Orient, 2018)
   Hareket ihtiyaca binaen mekanda yer değiştirme eylemidir. Hareketin gerçekleşebilmesi için pasif ve aktif unsurlara ihtiyaç vardır. Hareketin pasif unsurlarında kemikler ve eklemler bulunur. Aktif unsurda ise kaslar yer alır.
  • Çocuk ve ergenlerde obezite 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Aktar, Fesih; Tüzün, Abidin; Kaya, İlyas; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; 0000-0002-0760-5681; Haspolat, Yusuf Kenan; Aktar, Fesih (Orient, 2019)
   Hayatın devam edebilmesi karbonhidrat, yağ ve protein gibi maddelerden enerji sağlanarak ATP üretilmesi ve üretilen ATP'nin de hücrelerin ihtiyaçlarının karşılanması gibi birçok işlevin sağlanması amacıyla tüketilmesini ...
  • Çocuk ve ergenlerde pankreas hastalıkları 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Bilici, Salim; Tüzün, Abidin; Aktar, Gökçe; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; 0000-0002-6978-7222; Haspolat, Yusuf Kenan; Bilici, Salim (Orient, 2019)
   Pankreas karın boşluğunda midenin arkasında karın zarının arka tarafında bulunan bir organdır. Pankreasın baş kısmı, duodenom tarafından kuşatılmıştır. Geniş C harfi görünümündeki oniki parmak bağırsağından dalağa kadar ...