Now showing items 1-20 of 58

  • Amed, bajarê pêxember, sehabe û ewlîyayan 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; Rotîn, Ezedîn; Haspolat, Yusuf Kenan (2015)
   Weki li gelek bajaren me li Amede ji goren ewliyayan hene.Ji aliye turizma baweriye ve ev gor geleki giring in.
  • Amed, bajarê sehabeyan 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; Dêrikî, Şivanê; Haspolat, Yusuf Kenan (2015)
   Tirba Hz. Silêman : Di tirbe de mezelen 27 sehabeyan hene, mezel di jerzemina mizgefte de ne.
  • Damlalar 

   Dünya nice düşman gördü;yaşamıştı kabiller Kabe gibi olursan yetişir ebabiller
  • Dêrên Amed 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; Dêrikî, Şivanê; Haspolat, Yusuf Kenan (2015)
   Li sancaxa navende a Amede, di salnameya sala 1287 (H)'an de 2 patrikxane, 13 der, 3 şapel, ji sala 1300'i heta salen 1317-1379'an ji 5 je deren navendi, li Amede 11 der hebune.
  • Dicle Üniversitesi Albümü 

   Dicle Üniversitesi, 1966 yılında Ankara Üniversitesi'ne bağlı olarak Diyarbakır Tıp Fakültesi'nin açılmasıyla ilk temellerini atmış, 1974 yılında ise Fen Fakültesi'nin açılışı ile kuruluşunu tamamlamıştır.
  • Diyarbakır çeşme, havuz, şadırvan ve sarnıçları 

   Diyarbakır'da irili ufaklı çok sayıda çeşme bulunmaktadır. Bu çeşmelerin büyük çoğunluğu Osmanlı döneminde yapılmışlardır. Kanuni Sultan Süleyman'ın Hamravat Kemeri ile şehre su getirmesinden sonra şehirde çeşmeler çoğalmıştır.
  • Diyarbakır Hz. Süleyman Camii 

   Hazreti Süleyman Camii, Merkez Sur ilçesi, Saray Kapı yanında bulunmakta ve Nasıriyye, Murtaza Paşa, Kale ve Halid b. Velid Camii isimleri ile de anılmaktadır. Minare üzerindeki kitabeye göre 555/1160 tarihinde Nisanoğulları ...
  • Diyarbakır kiliseleri 

   Daha ilk dönemlerden itibaren dini ve etnik açıdan kozmopolit bir yapı sergileyen Diyarbakır; bu özelliğini günümüzde kısmen de olsa sürdürmektedir. Kentte İslam öncesi dönemde yaygın olan dinler Musevilik ve Hristiyanlık'tır.
  • Diyarbakır medreseleri 

   Sur ilçe merkezinde Osmanlı öncesi ve Osmanlı dönemine ait Nasuh Paşa, Hacı İsmail b. Ali, Latifiye, Bakır, Hüsreviyye, Şucaciye, Hacê Ahmed, Şeyh Rumi, Ali Paşa, Behram Paşa, Melek Ahmed Paşa, Rağibiye, Kadiriyye, Nebi ...
  • Diyarbakır medreseleri, tekke, zaviye ve taziye evleri 

   Malum olduğu üzere, İslamın temel ve değişmez kaynağı olan Kuran-ı Kerim, kendi nefislerini, hayatı-ölümü, kainatı ve tabii ki Allah'ı tanıma ve anlama noktasında rehberlik etmek maksadıyla müntesiplerine verdiği ilk ...
  • Diyarbakır turizm potansiyeli ve inanç envanteri 

   Ergani Kikan mağaraları: Müze'de; Neolitik çağdan itibaren Eski Tunç, Urartu, Asur, Hellenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Akkoyunlu ve Osmanlı devirlerine ait eserler kronolojik olarak sergilenmektedir.
  • Diyarbakır türbeleri 

   Birçok şehirde olduğu gibi Diyarbakır'da da evliya türbeleri bulunmaktadır. Bu türbeler inanç turizmi açısından önem taşırlar. Birçok tarihi kaynağa göz atarak türbeleri ele alacağız. Ancak Diyarbakır'ı diğer şehir ve ...
  • Diyarbakır Ulu Camii 

   Ulu Camii 5. harem-i şeriftir. Orta kısmı Hz. Musa zamanında yapılmıştır. Genel mimari olarak Selçuklu hükümdarı Melikşah tarafından inşa edildi. Şafiler kısmı Kanuni zamanında Vakıf Ahmet Bey tarafından yapıldı. Doğu kısmı ...
  • Diyarbakır yerüstü kaynakları 1 : Tarım & Hayvancılık 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Akıncı, Cuma; Kavak, Orhan; Hamidi, Nizamettin; Demirel, Ramazan; Akaydın, Ahmet; Tomar, Murat; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; 0000-0003-0244-0264; 0000-0002-8068-3352; 0000-0002-3514-1052; 0000-0003-0816-4125; Haspolat, Yusuf Kenan; Kavak, Orhan; Hamidi, Nizamettin; Akıncı, Cuma; Demirel, Ramazan (Dicle Üniversitesi, 2013)
   Kulp ilçesinde tarım ve hayvancılık : Kulp ilçemizde aslında o kadar çok çeşit bitki-meyve ve sebze çeşitleri var ki; bunun için o dağları gezmek gerekir. Ama bu mümkün değildir. Kısaca en çok yapılan işlemleri yazayım. ...
  • Diyarbakır yerüstü kaynakları 2 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Tekel, Nihat; Kavak, Orhan; Hamidi, Nizamettin; Demirel, Ramazan; Demirel, Dilek Şentürk; Akaydın, Ahmet; Tomar, Murat; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; 0000-0002-0136-1380; 0000-0002-8068-3352; 0000-0003-0244-0264; 0000-0003-0816-4125; Haspolat, Yusuf Kenan; Kavak, Orhan; Hamidi, Nizamettin; Tekel, Nihat; Demirel, Dilek Şentürk; Demirel, Ramazan (Dicle Üniversitesi, 2013)
   Anadolu yarımadası'nın tür çeşitliliği (tür zenginliği) yönünden kıta özelliği gösterdiği kabul edilmektedir. Anadolu kuş türleri açısından da oldukça zengindir. Ülkemizde yaşayan kuş türü sayısının 453 olduğu bilinmektedir.
  • Diyarbakır'da tarihi kamu yapıları 

   Diyarbakır şehri, tarih içerisinde küçük değişikliklerle ''Amida'' adını kullanmıştır. Bu ad hakkında çeşitli rivayetler bulunmakla birlikte kesin olarak nereden geldiği bilinmemektedir. 10 VII. yüzyıldan itibaren kaynaklarda ...
  • Diyarbakır'da tarihi ve kültürel mekanlar-1 

   Çocukluğumuzda Anzele biraz da Çift kapı ile Urfa kapı arasındaki surlara yakın bölgenin adıydı, aslında. Evi o mıntıkada olanlar ''Anzele'de oturuyoruz'' derlerdi. Ben de İlk ve Orta Eğitimim sıralarında bu mahallede ...
  • Diyarbakır'da tarihi ve kültürel mekanlar-2 

   Surlar üzerinde yer alan 63 kitabeden altısı Bizans Dönemi'ne aittir. Dördü Yunanca, biri Latince'dir. Diğerleri İslam Devletlerine aittir. Savaşlarda sürekli tahrip olduğu için her seferinde yeniden onarılan ve tahkim ...
  • Diyarbakır'ın tarihi evleri 

   Diyarbakır, insanlık ve uygarlık tarihinin yeşerdiği üç bölgeden biri olan, Eski Yunanca iki nehir arasında kalan yer anlamına gelen ''Mezopotamya'' yani Fırat ve Dicle arasındaki bölgenin kuzeyinde; insanlığın ilk kez ...
  • Diyarbakır'ın tarihi yemek ve gıda mekanları-1 

   Yerkürenin farklı bölgelerinde yiyecek üretimi nerede, ne zaman ve nasıl başladı? Bu soruya yanıt vermeden önce, bu yerlerin, tarihlerin nasıl saptandığı konusuna kısaca değinmek istiyorum. Arkeologlar yiyecek üretiminin ...