Toplam kayıt 119, listelenen: 1-20

  • Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yönleri ile pediatrik hematolojik ve onkolojik hastaların değerlendirilmesi 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Donma, M. Metin; Devecioğlu, Celal (Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Türkiye Milli Pediatri Derneği, 1990)
   D.Ü.T.F. Çocuk Kliniğince izlenen 35 hematolojik ve onkolojik hasta çalışma kapsamı içine alındı. Ebeveynlerin %45.7'sinin herhangi bir tahsili yoktu. Yine ailelerin %48.6'sı düşük sosyoekonomik kesime mensuptu. Ailelerin ...
  • Kronik böbrek yetmezlikli çocuklarda metabolik asidozun büyüme hormonu uyarı testlerine etkisi 

   Yıldırım, İdris; Bircan, Zelal; Soran, Mustafa; Kervancıoğlu, Mehmet; Haspolat, Yusuf Kenan (Çocuk Nefroloji Derneği ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1996)
   Gelişme geriliği kronik böbrek yetmezliğinin (KBY) önemli sorunlarındandır. Metabolik asidoz KBY'de gelişme geriliği yapan nedenlerden biridir. Metabolik asidozun, KBY'de büyüme hormonu salınımı üzerine etkilerini saptamaya ...
  • The importance of family education meetings for patients with chronic hepatitis 

   Dikici, Bünyamin; Boşnak, Mehmet; Kara, İsmail Hamdi; Özkan, İlker; Haspolat, Yusuf Kenan (Turkish Microbiological Society and Turkish Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 1999)
   The knowledgement of patients and their families about the disease and problems during therapy is important for continuation of treatment and patient adaptation. This is more important for long standing disease like chronic ...
  • Evaluation of CSF findings and immunoglobulin indices in the childhood meningitis 

   Kara, İsmail Hamdi; Dikici, Bünyamin; Boşnak, Mehmet; Gürkan, Fuat; Haspolat, Yusuf Kenan (Turkish Microbiological Society and Turkish Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 1999)
   The aim of this study was to evaluate the Immunoglobulin indices, and to observe their relation to the diagnosis and sequelae development of different types of meningitis.
  • Tetanus in childhood 

   Boşnak, Mehmet; Dikici, Bünyamin; Boşnak, Vuslat; Özkan, İlker; Doğru, Ömer; Haspolat, Yusuf Kenan (Turkish Microbiological Society and Turkish Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 1999)
   Tetanus in childhood remains a significant health problem in developing countries. Meanwhile, tetanus is more frequent in neonatal period. It may also be seen in other. Age groups and mortality rate is high.
  • Meningococcal septicemia in childhood 

   Boşnak, Mehmet; Özkan, İlker; Dikici, Bünyamin; Boşnak, Vuslat; Haspolat, Yusuf Kenan (Turkish Microbiological Society and Turkish Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 1999)
   We reviewed the records of 25 pediatric patients with meningococcal septicemia treated at the Pediatric Intensive Care Units, between 1995 and 1997.
  • Pediatrik osteoporoz 

   Haspolat, Yusuf Kenan (Orient, 2000)
   Osteoporoz azalmış kemik kütlesi, kemik dokusunun bozulması, müteakiben kemik kırılganlığının artması ile karakterize sistemik bir iskelet hastalığıdır. Histolojik olarak osteoporoz kemik kitlesinde azalmaya karşılık ...
  • Diyarbakır'da tarım ve hayvancılık 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Güven, Kemal; Güven, Reyhan Gül; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; Haspolat, Yusuf Kenan; Güven, Kemal; Güven, Reyhan Gül (Diyarbakır İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 2010)
   Diyarbakır'da tarım ve hayvancılık konularına özet bir yaklaşım yapıldı.
  • Diyarbakır'da doğal hayat, su, iklim, enerji ve maden 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Güven, Kemal; Güven, Reyhan Gül; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; Haspolat, Yusuf Kenan; Güven, Kemal; Güven, Reyhan Gül (Diyarbakır İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 2010)
   Güneydoğu Anadolu Bölgesi bitki çeşitliliği açısından zengin bir yöredir. Bazı endemik ve nadir bitkilerin yetiştiği yörede, 2000-2010 yılları arasında yürütülen floristik çalışmalar sonucunda yaklaşık 800 kadar doğal bitki ...
  • Diyarbakır'da çevre ve doğa 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Güven, Kemal; Güven, Reyhan Gül; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; Haspolat, Yusuf Kenan; Güven, Kemal; Güven, Reyhan Gül (Diyarbakır İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 2010)
   2872 sayılı Çevre Kanunu, 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Çevre ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile illerde Çevre ve ...
  • Diyarbakır sosyokültürel tarihi 1 : Siyasi ve kültür tarihi 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Hamidi, Nizamettin; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; 0000-0003-0244-0264; Haspolat, Yusuf Kenan; Hamidi, Nizamettin (Dicle Üniversitesi, 2013)
   Mezopotamya'nın en eski şehirlerinden biri olan Diyarbakır, coğrafi konumu nedeniyle tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Güneydoğu Toros Dağları'nın güneyinde, Yukarı Dicle Havzasında, Dicle Nehri'nin ...
  • Diyarbakır Karacadağ 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Güven, Kemal; Hamidi, Nizamettin; Güven, Reyhan Gül; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; 0000-0003-0244-0264; Haspolat, Yusuf Kenan; Güven, Kemal; Hamidi, Nizamettin; Güven, Reyhan Gül (Dicle Üniversitesi, 2013)
   Volkan dağlarının yükseltisinin az veya çok olmasında lavların akışkanlığı etkilidir. Lavların akıcılığı fazla ise yükseltisi az olan yayvan görünüşlü volkan konisi oluşur. Bunlara tablo veya plato volkanlar denir. Örneğin ...
  • Diyarbakır sosyokültürel tarihi 3 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Hamidi, Nizamettin; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; 0000-0003-0244-0264; Haspolat, Yusuf Kenan; Hamidi, Nizamettin (Dicle Üniversitesi, 2013)
   Diyarbakırlılar peygamber aşığıdırlar. Evlerinin kapısında bile onun şefaatini istemektedirler. Bir insan çocuğuna en çok sevdiği kişinin ismini koyar. Diyarbakır'da da çok sayıda peygamber isminin çocuklara verildiği ...
  • Diyarbakır sosyokültürel tarihi 2 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Hamidi, Nizamettin; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; 0000-0003-0244-0264; Haspolat, Yusuf Kenan; Hamidi, Nizamettin (Dicle Üniversitesi, 2013)
   Diyarbakır'ın kısa mimarlık tarihi : Ünlü seyyahlardan William Heude 1800'lerin başlarında ziyaret ettiği Diyarbekir için şöyle yazmaktadır; Bütün gece ve ertesi günün sabahı, bana rehberlik eden bir ermeni ile kenti ...
  • Eğil ve Turizm 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; Haspolat, Yusuf Kenan (2013)
   Eğil, Diyarbakır'a bağlı bir ilçe olup, Diyarbakır il merkezinin kuzeybatısında yer almaktadır. Dicle nehri vadisinde kurulan ilçenin, Diyarbakır'a uzaklığı 52 km'dir.
  • Diyarbakır yerüstü kaynakları 1 : Tarım & Hayvancılık 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Akıncı, Cuma; Kavak, Orhan; Hamidi, Nizamettin; Demirel, Ramazan; Akaydın, Ahmet; Tomar, Murat; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; 0000-0003-0244-0264; 0000-0002-8068-3352; 0000-0002-3514-1052; 0000-0003-0816-4125; Haspolat, Yusuf Kenan; Kavak, Orhan; Hamidi, Nizamettin; Akıncı, Cuma; Demirel, Ramazan (Dicle Üniversitesi, 2013)
   Kulp ilçesinde tarım ve hayvancılık : Kulp ilçemizde aslında o kadar çok çeşit bitki-meyve ve sebze çeşitleri var ki; bunun için o dağları gezmek gerekir. Ama bu mümkün değildir. Kısaca en çok yapılan işlemleri yazayım. ...