Recent Submissions

 • Sağlıklı çocuk ve ergende beslenme 

  Haspolat, Yusuf Kenan; Çeltik, Coşkun; Çarman, Kürşat Bora; Akbulut, Ulaş Emre; Taş, Taşkın; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; 0000-0002-7944-4311; 0000-0002-4629-1873; Haspolat, Yusuf Kenan (Orient, 2021)
  Sindirim sistemi anatomisi: Sindirim sistemi, dudaklardan anüse kadar uzanan, değişen çaplarda uzun, sürekli bir tüptür. Sindirim sistemi organları kısmen baş, boyun ve kısmende gövde bölgelerinde bulunur.
 • Temel besin öğeleri ve malnütrisyon 

  Haspolat, Yusuf Kenan; Akbulut, Ulaş Emre; Çeltik, Coşkun; Çarman, Kürşat Bora; Taş, Taşkın; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; 0000-0002-4629-1873; 0000-0002-7944-4311; Haspolat, Yusuf Kenan (Orient, 2021)
  İntestinal mikrobiyota ve probiyotikler: Mikrobiyota, eski adıyla flora terimi, vücudumuzda bulunan ve bizimle yaşamaya devam eden mikroorganizmaları tanımlayan bir terimdir. Her organın kendine özgü mikrobiyotası vardır ...
 • Kalıtsal metabolik hastalıklarda beslenme tedavisi 

  Eminoğlu, Fatma Tuba; Haspolat, Yusuf Kenan; Çeltik, Coşkun; Çarman, Kürşat Bora; Akbulut, Ulaş Emre; Taş, Taşkın; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; 0000-0002-7944-4311; 0000-0002-4629-1873; Haspolat, Yusuf Kenan (Orient, 2021)
  Kalıtsal metabolik hastalıklara yaklaşım: Kalıtsal metabolik hastalıklar (KMH), bir metabolik yolakta görev alan enzimin eksikliğine ya da diğer mekanizmaların bozukluğuna bağlı olarak gelişen genetik hastalık grubudur. ...
 • Çocuk kronik hastalıklarında beslenme 1: Çocuk gastroenteroloji ve beslenme, Çocuk nefroloji ve beslenme, Çocuk hematoloji ve onkolojide beslenme,Cilt hastalıkları ve beslenme 

  Haspolat, Yusuf Kenan; Çeltik, Coşkun; Çarman, Kürşat Bora; Akbulut, Ulaş Emre; Taş, Taşkın; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; 0000-0002-4629-1873; 0000-0002-7944-4311; Haspolat, Yusuf Kenan (Orient, 2021)
  Çocuklarda paranteral beslenme: Paranteral beslenme (PB) besin öğelerinin intravenöz olarak sağlandığı yapay bir beslenme şeklidir. Çocuklarda PB enteral yoldan beslenme ile çocuğun günlük ihtiyacının tamamen karşılanamadığı ...
 • Çocuk kronik hastalıklarında beslenme 3: Yeni doğan ve beslenme, Cerrahi hastalıklar ve beslenme, Ağız ve boğaz hastalıklarında beslenme 

  Haspolat, Yusuf Kenan; Çeltik, Coşkun; Çarman, Kürşat Bora; Akbulut, Ulaş Emre; Taş, Taşkın; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; 0000-0002-7944-4311; 0000-0002-4629-1873; Haspolat, Yusuf Kenan (Orient, 2021)
  Prematüre, yenidoğan ve bebekte fiziksel büyüme: Erken bebeklik döneminde, önemli hücresel hiperplazi ve hipertrofi dönemindeki büyüme bozukluğu, kalıcı zararlı etkilere sahip olabilir. Bu süre zarfında büyümedeki ...
 • Çocuk kronik hastalıklarında beslenme 4: Çocuk nöroloji ve psikiatri hastalıklarında beslenme, Halk sağlığı ve beslenme 

  Haspolat, Yusuf Kenan; Çeltik, Coşkun; Çarman, Kürşat Bora; Akbulut, Ulaş Emre; Taş, Taşkın; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; 0000-0002-7944-4311; 0000-0002-4629-1873; Haspolat, Yusuf Kenan (Orient, 2021)
  Hastaneye yatan nörolojik problemli çocuklarda beslenmenin önemi: Nörolojik problemi (NP) olan çocuklarda beslenmenin kötü ve dengesiz olması sonucu malnütrisyon, büyüme gelişme geriliği ve obesite sıklığı toplumda sağlıklı ...
 • Çocuk kronik hastalıklarında beslenme 5: Çocuk endokrinolojisinde beslenme, Nutrisyon ve kaynakları 

  Haspolat, Yusuf Kenan; Çeltik, Coşkun; Çarman, Kürşat Bora; Akbulut, Ulaş Emre; Taş, Taşkın; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; 0000-0002-4629-1873; 0000-0002-7944-4311; Haspolat, Yusuf Kenan (Orient, 2021)
  Beslenme ve puberte ilişkisi: Ergenlik, gonadotropin salgılatıcı hormonun (GnRH) pulsatil sekresyonundaki bir artışın sonucudur. Genetik ve çevresel birçok faktör değerlendirilmiş olsa da, ergenliğin başlangıcını tetikleyen ...
 • Tetanus in childhood 

  Boşnak, Mehmet; Dikici, Bünyamin; Boşnak, Vuslat; Özkan, İlker; Doğru, Ömer; Haspolat, Yusuf Kenan (Turkish Microbiological Society and Turkish Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 1999)
  Tetanus in childhood remains a significant health problem in developing countries. Meanwhile, tetanus is more frequent in neonatal period. It may also be seen in other. Age groups and mortality rate is high.
 • The importance of family education meetings for patients with chronic hepatitis 

  Dikici, Bünyamin; Boşnak, Mehmet; Kara, İsmail Hamdi; Özkan, İlker; Haspolat, Yusuf Kenan (Turkish Microbiological Society and Turkish Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 1999)
  The knowledgement of patients and their families about the disease and problems during therapy is important for continuation of treatment and patient adaptation. This is more important for long standing disease like chronic ...
 • Meningococcal septicemia in childhood 

  Boşnak, Mehmet; Özkan, İlker; Dikici, Bünyamin; Boşnak, Vuslat; Haspolat, Yusuf Kenan (Turkish Microbiological Society and Turkish Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 1999)
  We reviewed the records of 25 pediatric patients with meningococcal septicemia treated at the Pediatric Intensive Care Units, between 1995 and 1997.
 • Evaluation of CSF findings and immunoglobulin indices in the childhood meningitis 

  Kara, İsmail Hamdi; Dikici, Bünyamin; Boşnak, Mehmet; Gürkan, Fuat; Haspolat, Yusuf Kenan (Turkish Microbiological Society and Turkish Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 1999)
  The aim of this study was to evaluate the Immunoglobulin indices, and to observe their relation to the diagnosis and sequelae development of different types of meningitis.
 • Kronik böbrek yetmezlikli çocuklarda metabolik asidozun büyüme hormonu uyarı testlerine etkisi 

  Yıldırım, İdris; Bircan, Zelal; Soran, Mustafa; Kervancıoğlu, Mehmet; Haspolat, Yusuf Kenan (Çocuk Nefroloji Derneği ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1996)
  Gelişme geriliği kronik böbrek yetmezliğinin (KBY) önemli sorunlarındandır. Metabolik asidoz KBY'de gelişme geriliği yapan nedenlerden biridir. Metabolik asidozun, KBY'de büyüme hormonu salınımı üzerine etkilerini saptamaya ...
 • Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yönleri ile pediatrik hematolojik ve onkolojik hastaların değerlendirilmesi 

  Haspolat, Yusuf Kenan; Donma, M. Metin; Devecioğlu, Celal (Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Türkiye Milli Pediatri Derneği, 1990)
  D.Ü.T.F. Çocuk Kliniğince izlenen 35 hematolojik ve onkolojik hasta çalışma kapsamı içine alındı. Ebeveynlerin %45.7'sinin herhangi bir tahsili yoktu. Yine ailelerin %48.6'sı düşük sosyoekonomik kesime mensuptu. Ailelerin ...
 • Diyarbakır'ın manevi envanteri 

  Haspolat, Yusuf Kenan (Diyarbakır Valiliği : Dicle Üniversitesi, 2013)
  Salname, valilik il yıllığı demektir. Osmanlı döneminde birçok il salname çıkararak il ve bölgesinin her türlü envanterini sunmuştur. Biz de 1869 yılı Diyarbakır salnamelerini esas alarak Diyarbakır ilinin manevi envanterini ...
 • Bölgemizde tarihte tıp 

  Son buzul çağından sonra yaradan dünyada Diyarbakır-Urfa arasındaki Karacadağda ilk yaşamı gerçekleştirdi. Urfa'da M.Ö.9000 Nevali Çori, M.Ö.10.000 Göbeklitepe, Batmanda M Ö.10.000 Hallan Çemi, Malatya'da M.Ö.5000 Aslantepe, ...
 • Dicle Üniversitesi Albümü 

  Dicle Üniversitesi, 1966 yılında Ankara Üniversitesi'ne bağlı olarak Diyarbakır Tıp Fakültesi'nin açılmasıyla ilk temellerini atmış, 1974 yılında ise Fen Fakültesi'nin açılışı ile kuruluşunu tamamlamıştır.
 • Diyarbakır turizm potansiyeli ve inanç envanteri 

  Ergani Kikan mağaraları: Müze'de; Neolitik çağdan itibaren Eski Tunç, Urartu, Asur, Hellenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Akkoyunlu ve Osmanlı devirlerine ait eserler kronolojik olarak sergilenmektedir.
 • Diyarbakır'da tarım ve hayvancılık 

  Haspolat, Yusuf Kenan; Güven, Kemal; Güven, Reyhan Gül; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; Haspolat, Yusuf Kenan; Güven, Kemal; Güven, Reyhan Gül (Diyarbakır İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 2010)
  Diyarbakır'da tarım ve hayvancılık konularına özet bir yaklaşım yapıldı.
 • Diyarbakır'da çevre ve doğa 

  Haspolat, Yusuf Kenan; Güven, Kemal; Güven, Reyhan Gül; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; Haspolat, Yusuf Kenan; Güven, Kemal; Güven, Reyhan Gül (Diyarbakır İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 2010)
  2872 sayılı Çevre Kanunu, 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Çevre ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile illerde Çevre ve ...
 • Diyarbakır'da doğal hayat, su, iklim, enerji ve maden 

  Haspolat, Yusuf Kenan; Güven, Kemal; Güven, Reyhan Gül; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; Haspolat, Yusuf Kenan; Güven, Kemal; Güven, Reyhan Gül (Diyarbakır İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 2010)
  Güneydoğu Anadolu Bölgesi bitki çeşitliliği açısından zengin bir yöredir. Bazı endemik ve nadir bitkilerin yetiştiği yörede, 2000-2010 yılları arasında yürütülen floristik çalışmalar sonucunda yaklaşık 800 kadar doğal bitki ...

View more