Show simple item record

dc.contributor.advisorCan, Ömer Faruk
dc.contributor.authorArpa, İlknur
dc.date.accessioned2021-09-17T12:07:03Z
dc.date.available2021-09-17T12:07:03Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021
dc.identifier.citationArpa, İ. (2021). Farklı diş protez ve implant malzemelerinin termal özelliklerinin sayısal incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/7707
dc.description.abstractBu çalışmada titanyum, zirkonyum, kobalt ve altın gibi malzemelerden yapılmış olan implant malzemeleri ve implantların üzerine monte edilen zirkonyum ve porselen gibi malzemelerden yapılmış olan protezlerin kullanılmasıyla ortaya çıkan değişik malzeme çiftleri ve doğal diş gerçek hayatta karşılaşılabilecek şartlara maruz bırakılarak ellidört farklı kombinasyon için Ansys 14.5 programı kullanılarak sayısal çözümler elde edilmiştir. Isıl olarak 5 oC, 60 oC sıcaklıkta su akışı ve -10 oC sıcaklıkta hava akışının olduğu ısıl şartlar altında sıcaklık dağılımları elde edilerek yorumlanmıştır. Sonuçlar değerlendirilirken başlangıçta vücut sıcaklığında olduğu kabul edilen protez implant ikilisinin değişik ısıl şartlar altında sıcaklıktan enaz etkilenmiş olması olumlu kriter olarak kabul edilmiş ve değerlendirmeler bu kritere göre yapılmıştır. Değişik protez-implan malzeme kombinasyonlarının olduğu durumlardan elde edilen sayısal çözümler incelendiğinde Durum1, Durum8, Durum11 ve Durum 14 olarak adlandırılan modellerde kayda değer farklar ortaya çıkmıştır. 5 oC, 60 oC ve -10 oC yüzey sıcaklıklarında protez malzemesi olarak zirkonyumun porselene göre sıcaklıktan daha az etkilendiği için daha başarılı olduğu sonucuna varılmıştır. Aynı ısıl performans protez ve implant ara yüzeylerinde de görülmüştür. 5 oC, 60 oC ve -10 oC yüzey sıcaklıklarında implant vidalarının sıcaklık analizleri en az sıcaklık değişimlerinin Durum11’ de implant vidası olarak vida1-2’de altın ve vida3-4’te titanyum kullanılmasıyla elde edilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the implant materials made of materials such as titanium, zirconium, cobalt and gold, and the prostheses made of materials such as zirconium and porcelain mounted on the implants, and the natural tooth were exposed to real-life conditions, for fifty-four different combinations. Numerical solutions were obtained by using Ansys 14.5 software. Thermally, temperature distributions were obtained and interpreted under thermal conditions where there is water flow at 5 oC, 60 oC and air flow at -10 oC. While evaluating the results, it was accepted as a positive criterion that the prosthetic implant duo, which was considered to be at body temperature at the beginning, were affected by the temperature under different thermal conditions, and the evaluations were made according to this criterion. When the numerical solutions obtained from the cases with different prosthesisimplan material combinations were examined, significant differences emerged in the models called Case1, Case8, Case11 and Case 14. It has been concluded that zirconium as a prosthetic material at 5 oC, 60 oC and -10 oC surface temperatures is more successful as it is less affected by temperature than porcelain. The same thermal performance was observed at the prosthesis and implant interfaces. Temperature analyzes of implant screws at 5 oC, 60 oC and -10 oC surface temperatures were obtained by using gold in screw1-2 and titanium in screw3-4 as implant screw in Case11.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectProtezen_US
dc.subjectİmplanten_US
dc.subjectSıcaklıken_US
dc.subjectSayısal çözümen_US
dc.subjectProsthesisen_US
dc.subjectTemperatureen_US
dc.subjectImplanten_US
dc.subjectNumerical solutionen_US
dc.titleFarklı diş protez ve implant malzemelerinin termal özelliklerinin sayısal incelenmesien_US
dc.title.alternativeNumerical investigation of the thermal properties of different dental prosthesis and implant materialsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-7898-8798en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record