Show simple item record

dc.contributor.advisorŞermet, Abdurrahman
dc.contributor.authorArıcan, Çiğdem Dicle
dc.date.accessioned2021-09-17T12:00:42Z
dc.date.available2021-09-17T12:00:42Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020
dc.identifier.citationArıcan, Ç. D. (2020). Diyabetik nefropati modelinde curcumin'in koruyucu ve tedavi edici etkilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/7700
dc.description.abstractBu çalışmadaki amaç; deneysel diyabet modelinde fitokimyasal bir ajan curcumunin diyabetik nefropatide koruyucu ve tedavi edici etkilerini ortaya koymak ve diyabetin tedavisi ile ilgili yeni stratejiler geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu çalışmada 35 adet erkek 8-10 haftalık Wistar Albino sıçanlar paslanmaz çelik kafeslerde 22±2 ºC de 12 saat aydınlık ve 12 saat karanlıkta normal diyet ve musluk suyu ile kısıtlama yapılmaksızın beslendirildi. Bu sıçanlar 5 grupta 7 adet olacak şekilde ayrıldı. 1. Grup plasebo grubu olarak sadece serum fizyolojik uygulandı. Diğer gruplara tek doz nikotinamid (110 mg/kg) uygulandı. 15 dak. sonra, sitrat tamponunda hazırlanmış olan streptozotosin çözeltisinden, karın boşluğuna 55 mg/kg tek doz olarak enjekte edildi. 72 saat sonra denekler tartıldı. 2. Gruba sadece diyabet oluşturuldu. 3-4-5. Grublara diyabet oluşturulduktan sonra 3. gruba metformin, 4. gruba diamicron adlı antidiabetik ilaçlar, 5. Gruba da curcumin uygulandı. Her hafta kilo takipleri ile beraber kuyruk veninden açlık kan şekeri ölçüldü. Sekiz haftanın sonunda sıçanlar, 12 saatlik açlığı takiben hafif ketamin anestezisi altında kardiyak ponksiyonla feda edilerek batın açıldı. Böbrek dokularınin ışık mikroskobuyla histopatolojik incelenmesinde diabetik nefropatiyi gösteren glomerüllerde hasar ve konjesyon izlendi. Çalışmanın sonunda antidiabetik ilaç ve curcumin verilen sıçanların böbreklerinin histopatolojik incelemelerinde curcumine alan sıçanlarda bu hasarların daha az olduğu görüldü. Bu bulgular curcuminin antioksidan etkisi nedeniyle deneysel diyabetik sıçanların böbreklerinde koruyucu etki gösterdiğini işaret etmektedir. Bu sebeple, curcuminin diyabet hastalığında antidiyabetik ilaçlara ilaveten yardımcı ilaç olarak kullanılabileceği öngörülebilir.en_US
dc.description.abstractThis research aims to explore the effects of curcumin, a phytochemical agent, on nephropathy diabetic treatment and care, and contribute to the treatment strategies for diabetes. 8-10-week-old 35 male Wistar Albino rats were used in the study. They were kept in stainless steel cages under 22±2 °C and in a regular light-dark cycle (L:D= 12:12). They were given a regular diet with no restrictions. 35 rats were put into 5 groups. 110mg/kg nicotinamide was given to them except for the first group. After 15 mins, 55mg/kg of Streptozotocin was injected intravenously. The subjects were weighed out after 72 hours. Their weights were observed, and pre-prandial blood glucose levels were measured weekly. All subjects except for the 1st group (placebo group) were induced diabetes. While the first group received saline solution, the second received no medication. Other three groups had different treatments: the third group had metformin, the fourth diamicron and the fifth curcumin. The subjects fasted for 12 hours. Then they were sacrificed with a cardiac puncture under ketamine anesthesia. Their abdomens were opened, and some tissues were extracted from their kidneys to conduct histopathologic examination. The results revealed no significant differences between the kidney dimensions of the subjects. Due to diabetes nephropathic indications, glomerular congestion and destruction were observed on the kidneys. The results showed that curcumin treatment had less damage than diabetic medication on the kidneys. The findings indicated that curcumin has protective effects on kidneys in experimental diabetic rats due to its antioxidant features. It can be claimed that curcumin can be used as an adjunct to antidiabetic drugs in diabetes.en_US
dc.description.sponsorshipDicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (DÜBAP) tarafından 28.03.2019 tarih 2019/07 protokol numaralı proje ile desteklenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDiyabetik nefropatien_US
dc.subjectCurcuminen_US
dc.subjectAntioksidan etkisien_US
dc.subjectDiabetic nephropathyen_US
dc.subjectAntioxidant effect.en_US
dc.titleDiyabetik nefropati modelinde curcumin'in koruyucu ve tedavi edici etkilerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation into the effects of curcumin on nephropathy diabetic treatment and careen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record