Sistem yöneticileri, oturum açarak ilgili dokümanı görebilirler.

Oturum aç

Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

1996-1997 Öğretim yılında Dicle Üniversitesi beden eğitimi ve spor bölümünü kazanan bayan ve erkek öğrencilerin fiziksel performanslarının antropometrik özellikleri ile ilişkisinin araştırılması

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.