Show simple item record

dc.contributor.advisorHatipoğlu, E. Savaş
dc.contributor.authorKervancıoğlu, Piraye
dc.date.accessioned2021-09-14T12:53:34Z
dc.date.available2021-09-14T12:53:34Z
dc.date.issued2000en_US
dc.date.submitted2000
dc.identifier.citationKervancıoğlu, P. (2000). Genç sporcularda kalp sol ventrikül morfolojisi ve fonksiyonlarının ekokardiyografi ile incelenmesi. Yayımlanmamış uzmanlık tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/7581
dc.description.abstractSporcu kalbindeki büyüme ilk kez 19. yüzyılda Henscehen tarafından tarif edilmiştir. O zamandan günümüze, sürekli yapılan egzersizin kalp üzerine olan fizyolojik ve morfolojik etkileri değişik invazif ve noninvazif yöntemlerle araştırılmaktadır. Ekokardiyografinin kullanım alanına girmesiyle bu konudaki çalışmalara yeni bir boyut gelmiştir. Bu teknikle, kalbin duvar kalınlıkları, boşluk genişlikleri ve fonksiyonlarının yanısıra, kitlesinin de hesaplanması mümkün olmuştur. Bu çalışmamızda, genç sporcularda sol ventrikül kitlesi ve sistolik fonksiyonları iki boyutlu, M-mode ve Doppler ekokardiyografik incelemelerle araştırılarak bu konulardaki çalışmalara katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Çalışmaya yaş ortalaması 22.4 ± 1.9 olan 40 erkek futbolcu ile yaş ortalaması 21.5 ± 2.2 olan 18 erkek uzun ve orta mesafe koşucusu dahil edildi. Kontrol grubu olarak ise yaş ortalaması 21.5 ± 2.5 olan 25 sedanter erkek çalışmaya alındı. Çalışma sonucunda, kontrol grubundaki kişilere göre sporcuların kalp hızlarının belirgin derecede düşük olduğu, diastol-sonu interventriküler septum ve sol ventrikül arka duvar kalınlıklarının, sol ventrikül diastol-sonu iç çapları ve sol ventrikül kitlelerinin ise daha fazla olduğu bulundu. Sol ventrikül sistolik fonksiyonlarının göstergeleri olan EF ve FS yüzdelerinin artmış olduğu tespit edildi. Ayrıca futbolcularla koşucular arasında sol ventrikül kitlesi, morfolojik özellikleri ve fonksiyonları açısından önemli farkların bulunmadığı görüldü. Bu iki grup sporcu arasındaki tek fark vücut ağırlığı (kg) başına düşen sol ventrikül kitlesi (g) oranının koşucularda daha fazla olması şeklinde idi. Sporcu kalbindeki değişikliklerin, patolojik ve fizyolojik ayrımının yapılabilmesi için değişik spor disiplinlerine ait sol ventrikülün morfolojik ve fonksiyonel özelliklerini gösteren ayrı referans değerlerin saptanması gerektiği sonucuna varılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectEkokardiyografien_US
dc.subjectMorfolojien_US
dc.subjectSporcularen_US
dc.subjectVentriküler fonksiyon-solen_US
dc.subjectEchocardiographyen_US
dc.subjectMorphologyen_US
dc.subjectSportsmenen_US
dc.subjectVentricular function-leften_US
dc.titleGenç sporcularda kalp sol ventrikül morfolojisi ve fonksiyonlarının ekokardiyografi ile incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe evaluation of the heart's left ventricular morphology and functions by echocardiography in young athletesen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Anatomi Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record